Frantic platforming at a brutal difficulty! Be the Ted and Kill the UnDead!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (24) - 70% trên 24 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg06, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

 

Đánh giá

“Step aside Dead Rising, for Ted By Dawn is the new zombie flick in town. It combines side-scrolling platform style movement with undead slaying action, and it’s hilarious. Basically, you’ve got to fight the undead, while dodging giant razor baldes and/or fire and work your way towards bosses. It sounds unplayable, I know, but you’ll be relieved to hear that you are given a chainsaw, and a motorcycle at points. I can imagine those bits aren’t so hard. The most annoying parts aren’t the deaths form zombies or giant bosses though, it’s the unexpected deaths from sneakily placed barbed logs. When you take your first log death, that’s when you’ll know how hard this game is.”
WOW 24/7

Về trò chơi này

Ted by Dawn is a humor laden throwback to classic action platformers such as Mega Man and Metroid. The game focuses heavily on frantic platforming action complete with boss fights, spikes, and plenty of fire. Ted by Dawn follows the story of Ted Carcass, a reclusive survivor of the apocalypse. Ted is a rugged man, a man's man, a beard supporter, whiskey drinker, shotgun aficionado, and reluctant savior of the human race.

There are no checkpoints, and death instantly restarts the stage. Muscle memory, memorization, and an iron will to survive are required for success.

On a routine supply run to the local tavern, Hunter's Haven, Ted runs across a scientist. After an unfortunate skirmish with some fellow redneckians, Ted is left to escort his newly acquainted friend across the wasteland to find a suitable laboratory to synthesize a cure for the horrible mutagen that has ravaged the land. Along the way, Ted will meet with hordes of zombies, mutants, savage survivors, and apparently, flaming pants.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / Windows 8
  • Bộ xử lý: 1.2GHz processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 8-compatible graphics card with at least 32MB of video memory
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 / Windows 8
  • Bộ xử lý: 1.4GHz processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 8-compatible graphics card with at least 32MB of video memory
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...