World War Two veteran and mentally-damaged alcoholic Hayden Warrick awakens from a night of drinking to find that his wife Elsie has mysteriously disappeared.
Đánh giá chung:
Tích cực (48) - 81% trên 48 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg07, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Clandestinity of Elsie

 

Về trò chơi này

About


Clandestinity of Elsie is a Survival/Psychological-Horror game based in the post-WW2 New York State cities of Albany and Troy.

Story


You play as Hayden Warrick, a mentally damaged alcoholic and war veteran. Haunted by his past, he must unravel the mystery of his wife Elsie's sudden disappearance. You must scavenge, kill, and survive long enough to find her. Mostly taking place in vast darkness, you must continue your objective of finding Hayden's wife Elsie while ensuring his own all-important survival.

Features


 • Intense combat against otherworldy monsters
 • Uncomfortable atmosphere to keep players on their toes
 • Psychological storyline with mind-bending qualities
 • Various enemies representing Hayden's insecurities and fears
 • Mysterious characters with unknown intentions
 • Can play in 1920x1080 resolution
 • Full gamepad controls including vibration
 • Includes Achievements, Trading Cards and Steam Cloud

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 (32-bit/64-bit)
  • Bộ xử lý: Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 133 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...