A cemetery filled with hostile creatures. A church that will not save you. Complex puzzles. The return to the school where everything began. And a fragile, intelligent girl with a thirst for revenge.
Đánh giá chung:
Trái chiều (80) - 67% trên 80 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg02, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Pesadelo - Regressão

Mua Skyjaz Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Pesadelo - Regressão, Dead Army - Radio Frequency, Commanager tycoon

-40%
$19.77
 

Đánh giá

“It's an excellent experience for horror fans”
8.3 – Techtudo

“It's an excellent horror game”
8 – Game4me

“Pesadelo-Regressão understands how to craft a tense and frightening environment, and has the potential to be truly horrifying.”
80 – opnoobs

Về trò chơi này

Pesadelo - Regressão (Pesadelo - The Regression) is a sequel of Pesadelo : O início (Pesadelo: The Beginning)

A cemetery filled with hostile creatures. A church that will not save you. Complex puzzles. The return to the school where everything began. And a fragile, intelligent girl with a thirst for revenge.

Relive Alex's dark memories as he tries to scape from an enemy that came back even stronger.

Is it another dream, or the naked truth?

Two weeks ago, Alex met Sara, a scientist at the Oblivion Laboratory that works in a memory recovery program.

Knowing that Alex didn't remember his own past, she encourages him to be a test subject for a software that rebuilds memories, recreating sceneries through dreams.

Everything seemed perfect during the first test. However, his brain tries to protect itself by creating a "defense" that hunts Alex in his dreams.

After he escapes from that creature, Alex end up at his old school, where he studied as a child.

A girl that was bullied by Alex and his friends shows up and tries to kill him in every possible way.

Once again Alex finds another way to escape. But to where?

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: 32-bit Windows 7
  • Bộ xử lý: iCore i3 / AMD A6
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 400 series / AMD Radeon HD 4000 series 1 GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 64-bit Windows 7
  • Bộ xử lý: iCore i5 / AMD FX
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 500 series / AMD Radeon HD 6000 series 1 GB VRAM.
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...