You begin to hear something in the distance, something moving in the dark. You search desperately for anything you can use but your candle begins to flicker. The flame goes out as you are left in complete darkness, you hear the sound enter the room.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
22 Thg9, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống The Mors Demo

Try The Mors Demo

Mua The Mors

 

Về trò chơi này

Trapped inside a long abandoned mining operation, you must fight to keep your light alive as you find a way out. It isn't long, however, before you begin to hear sounds in the distance. There is something moving, something in the dark...

Welcome to The Mors

The Mors is a non-linear horror game meant to test your skill and courage, as you use your mind and senses to survive the darkness. Meant to be played multiple times, The Mors has several different paths you may take to different escape routes, be it through dark halls or endless tunnels, damp cellar rooms or dusty attic storage. Each time you play the game changes, shuffling items and encounters ensuring each play through is unique. Included are 15 achievements ranging from simple tasks to nearly impossible feats of skill.

Want to get a taste of The Mors? Try the free demo!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 32bit or above
  • Bộ xử lý: Core i3 CPU or above
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 470 or above
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...