Experience a new dimension of puzzle action game fun in QuantZ for the PC; a fabulous adventure that goes beyond the Action-Puzzler, Match-3 and Marble Popper genres. The gameplay is simple yet addictive: you have the power to control a cube with your mouse and drop marbles onto it.
Đánh giá chung:
Trái chiều (36) - 66% trên 36 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg9, 2009
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua QuantZ

 

Đánh giá

Prepare for many hours of marble bursting fun.
Gamezebo 8.2/10

QuantZ brings the Puzzle Action Game to a new level
Testfreaks 9/10

Về trò chơi này

Experience a new dimension of puzzle action game fun in QuantZ for the PC; a fabulous adventure that goes beyond the Action-Puzzler, Match-3 and Marble Popper genres. The gameplay is simple yet addictive: you have the power to control a cube with your mouse and drop marbles onto it. Create explosions of colors, chain reactions and win special rewards. Explore an immersive universe and become the QuantZ Oracle! With 24 unique and beautiful worlds to go through, 100 puzzles to complete and innovative game physics, QuantZ will amaze you!

Key features:

 • A unique Action Puzzle gameplay
 • Easy to play
 • 3 distinct game modes: Strategy, Action and Puzzle
 • 24 worlds and 100 puzzles to solve
 • Captivating graphic and music
 • More than 30 hours of fun

Key Steam-Exclusive Features:

 • Cloud — Save your progress in the Steam Cloud and pick up where you left off from any PC running Steam.
 • Achievements — Collect all 15 Steam Achievements
 • Leaderboards — QuantZ has seven leaderboards:
  • Action Mode High Scores
  • Strategy Mode High Scores
  • Best Explosion Streak
  • Number of Puzzles Solved
  • QuantZ Launched to Complete Action Mode
  • QuantZ Launched to Complete Strategy Mode
  • Time to Complete Puzzle Mode

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  • OS: Windows XP/Vista/7
  • Processor: 850MHz processor
  • Memory: 512 MB
  • Graphics: 128 MB of video memory, 16-bit or 32-bit color quality
  • DirectX®: DirectX 9 or later
  • Hard Drive: 80MB of free hard drive space
  • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later
  • Processor: Intel Core 2 Duo 1.66 Ghz
  • Memory: 256MB of RAM
  • Hard Drive: 80MB free space
  • Other Requirements:

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...