Tale of Wuxia has been dedicated to providing gameplayers with a player-defined platform, where they can customize their own Wuxia. Instead of being restricted to characters’ basic properties and martial arts, in this new version, gameplayers can also choose the personalities and talents of their own.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (124) - 77% trên 124 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (2,588) - 79% trên 2,588 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg04, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise 凤凰游戏 trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua 侠客风云传(Tale of Wuxia)

 

Về trò chơi này

Tale of Wuxia is a role-playing and single-player PC game, made by Phoenix Games and Heluo Studio. Added lots of new stories, gameplays and systems, it is a new version of Legends of the Wulin. The game engine used by Tale of Wuxia is U3D.

Tale of Wuxia has been dedicated to providing gameplayers with a player-defined platform, where they can customize their own Wuxia. Instead of being restricted to characters’ basic properties and martial arts, in this new version, gameplayers can also choose the personalities and talents of their own. The new talent system makes characters more distinctive. For example, the hard workers are good at monotonous missions, the slyboots prefer changeable missions, while the jade trees are more popular among girls. Different talents come with different gameplays, greatly increasing the fun in playing.

1.Stories on game maps are equipped with many new systems, picturing a more free and real Wuxia world. Furthermore, the ultimate fun lies in character progression.
2.There are more interaction between characters, even NPCs have their own emotions.
3.Multiple endings.
4.Lots of hidden stories needed unlock by special conditions.
5.Added lots of new stories.
6.The number of girls a character can have relationship with has been increased to more than 10.

The current version contains a free DLC - The Return of Devaraja

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP /Win7 /Win 8 (64-bit OS required)
  • Bộ xử lý: intel pentium(R)Dual-Core CPU E5200 2.50GHZ or equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 8600GT or equivalent
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP /Win7 /Win 8 (64-bit OS required)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 2.80 GHz or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 560 or equivalent
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ 凤凰游戏

Thẩm định viên nói gì

28 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...