Big Thinkers! Kindergarten is the perfect learning supplement to your child's classroom experience. Ben and Becky Brightly's contagious wonder and ability to transform themselves into a variety of shapes and forms engage kids in a fun world of learning and discovery!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (17) - 70% trên 17 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg08, 2015
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Big Thinkers Kindergarten

Gói chứa trò chơi này

Mua Humongous Entertainment Complete Pack

The Humongous Entertainment Complete Pack gives you instant access to all 35 games from the following bundles.
Putt-Putt Complete Pack
Pajama Sam Complete Pack
Freddi Fish Complete Pack
Spy Fox Complete Pack
Junior Field Trip Complete Pack
Big Thinkers! 1st Grade
Big Thinkers Kindergarten
Fatty Bear's Birthday Surprise

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (1)

6 Tháng 4

New Windows update

The ScummVM engine has been updated from 1.7.0 to 2.0.0, which should fix Windows 10 full-screen and other compatibility issues.

Also, Cloud Save Support has been added. Take your saves anywhere and play on any machine. Windows, MacOS or GNU/Linux!

Please let us know if you were experiencing problems with the game in the past, if they have been resolved in this build.

Our support e-mail: support@humongous.com
2 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Big Thinkers! Kindergarten is the perfect learning supplement to your child's classroom experience. Ben and Becky Brightly's contagious wonder and ability to transform themselves into a variety of shapes and forms engage kids in a fun world of learning and discovery unlike any they have experienced before. Your little learners always feel successful as they collect oodles of SmartStars. All of their efforts and successes are rewarded on their way in the SuperStar of Smarts Challenge. Your children are in control as they laugh along while the Brightly twins bend and stretch to provide activities that help kids learn all the skills necessary for success in kindergarten.

The Brightly twins provide 16 fun new activities to help your kindergartner learn:

 • First Letter Identification
 • Measurement and Estimation
 • Sequencing and Patterning
 • Spelling and Phonics
 • Time Telling
 • Alphabet Skills
 • Reading and Sentences
 • Counting and Computation
 • Geography and Directions
 • Environmental Science
 • Thinking Skills
 • Spatial Perception
 • Art Creativity
 • Music Creativity

Kids can do amazing things when they think big!

This product uses ScummVM across Windows, Mac and Linux which is released under the GNU GPL v2.
For more information, please visit - https://www.scummvm.org
The GNU GPL can be viewed here - https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8.1 / 10
  • Bộ xử lý: 1.0 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 100% DirectX compatible graphics
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX compatible card or onboard sound
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 100% DirectX compatible graphics
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX compatible card or onboard sound
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X Leopard 10.7
  • Bộ xử lý: 1.0 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card or onboard graphics compatible with OpenGL
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% CoreAudio compatible card or onboard sound
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X Leopard 10.7 or newer
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 3D graphics card or onboard graphics compatible with OpenGL
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% CoreAudio compatible card or onboard sound
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 LTS
  • Bộ xử lý: 1.0 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 100% OpenGL accelerated card or onboard graphics
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any ALSA supported card on onboard audio
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 LTS
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 100% OpenGL accelerated card or onboard graphics
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any ALSA supported card on onboard audio

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...