Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc The Escapists trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Tích cực (36) - 91% trên 36 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg06, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Team17 Digital trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc The Escapists trên Steam để có thể chơi.

Mua The Escapists - Escape Team

 

Về nội dung này

Locked in a military prison for crimes they did not commit, the 4 members of the Escape team must work out how to break free from an Escape proof military prison.  Maybe the rumours that the compound houses the fiercest tank in history will help?

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Dual Core CPU 2.4 gHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 4000, Nvidia GeForce 8000, ATI Radeon HD 4800 Series
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Windows Compatible Card
  • Ghi chú thêm: We recommend updating your PC's hardware drivers before playing. If your PC is no longer supported by your manufacturer and your hardware drivers are very old, you may experience difficulty running the game. Please check with your PC manufacturer for more details.
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.8 Mountain Lion
  • Bộ xử lý: 2GHz Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 9400m
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Minimum Ubuntu - 12.04; Recommended Ubuntu - 14.04
  • Bộ xử lý: Dual Core CPU 2.4 gHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 4000, Nvidia GeForce 8000, ATI Radeon HD 4800 Series
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Linux Compatible Card
  • Ghi chú thêm: We recommend updating your PC's hardware drivers before playing. If your PC is no longer supported by your manufacturer and your hardware drivers are very old, you may experience difficulty running the game. Please check with your PC manufacturer for more details.

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Team17 Digital

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...