Strategic turn-based game ambiented in USA 1920 when the Volstead act was declared. From 1 to 5 players in hot-seat mode. Fully replayable with lots of possible strategies. Game mechanics easy to understand. Around 20-60 minutes per game. Texts in English and Spanish.
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
26 Thg06, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Volstead

 

Về trò chơi này

Volstead

Strategic turn-based game ambiented in USA 1920 when the Volstead act was declared.

Features:

 • Strategic turn-based game.
 • From 1 to 5 players in hot-seat mode.
 • Fully replayable. Each game will be unique.
 • Lots of possible strategies.
 • Simple and addictive mechanics.
 • Around 20-60 minutes per game.
 • Multilanguage: English and Spanish.
 • Amazing original Soundtrack.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows
  • Bộ xử lý: 1.6 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256MB
  • Lưu trữ: 200 MB MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...