The new visual novel from the makers of Sakura Spirit and Sakura Angels. Sakura Fantasy Chapter 1 is an exciting visual novel fantasy adventure where you decide the development of the story by the choices you make. It is the tale of an aspiring female protagonist who wishes to aim to become a knight.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (668) - 91% trên 668 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg05, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Sakura Fantasy Chapter 1

 

Về trò chơi này

The new visual novel from the makers of Sakura Spirit and Sakura Angels.

Sakura Fantasy is an exciting visual novel fantasy adventure where you decide the development of the story by the choices you make.

It is the tale of an aspiring female protagonist who wishes to aim to become a knight.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung gợi dục hoặc khiêu gợi, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz Pentium 4
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1280 x 720
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6
  • Bộ xử lý: Any 64 bit processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1280 x 720
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz Pentium 4
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1280 x 720
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

126 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...