These 3 HOT pinball tables are the ultimate joy for fans of action packed arcade rounds. Thanks to state-of-the-art technology you’ll experience a premium physics simulation. Amazingly detailed, right down to realistic reflections, this game delivers the most intense pinball experience.
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (13) - 23% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg06, 2015
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Hot Pinball Thrills

Gói chứa trò chơi này

Mua Pinball Thrills Triple Pack

Bao gồm 3 vật phẩm: Fantastic Pinball Thrills, Hot Pinball Thrills, Soccer Pinball Thrills

 

Về trò chơi này

These 3 HOT pinball tables are the ultimate joy for fans of action packed arcade rounds. Thanks to state-of-the-art technology you’ll experience a premium physics simulation. Amazingly detailed, right down to realistic reflections, this game delivers the most intense pinball experience. Multiple camera angles will carry you off to the depth of the stylish tables. Enjoy the ultimate action and fast-moving sessions. On the way to the top there’s no one in between but you!

Features

 • 3 unique pinball tables: “Car Wash”, “Moulin Rouge”, “Beach”
 • Top-notch simulations of ramps, bumpers and switches
 • Fantastic pinball physics
 • Multiple camera angles ensure a totally immersive pinball feeling
 • Authentic atmosphere right down to realistic reflections and sound effects
 • Gamepad Support

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP / Vista / 7 / 8
  • Bộ xử lý: 2.3 GHz Dual Core (Intel Core 2 Duo, AMD Athlon X2)
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce 6x, AMD Radeon HD 4x
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...