Hank Krang, a dirty thief from the near future, recently had a self-aware time machine called the Time Excursion Digital Interface, or TEDI, fall into his lap after a poker game. He has decided to use this technology to go throughout time, stealing priceless artifacts.
Đánh giá chung:
Trái chiều (29) - 58% trên 29 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg9, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Grail to the Thief

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Grail to the Thief is an interactive audio adventure for Windows, Mac and Linux that can be played using only sound, without the need for visuals. The game has been designed with the needs of the blind and visually impaired in mind but can be enjoyed by everyone. Our goal is to deliver an exciting, immersive experience in which the player will always be fully aware of what is happening through the use of voice-overs, sound effects, ambient sound and music.

The game stars Hank Krang, a dirty thief from the near future who recently had a self-aware time machine called the Time Excursion Digital Interface, or TEDI, fall into his lap after a poker game. He has decided to use this technology to go throughout time, stealing priceless artifacts. On his first adventure, Grail to the Thief, Hank travels to Arthurian times in search of the Holy Grail.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP+
  • Bộ xử lý: Intel or AMD 1.2 GHZ or equivalent
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9 or OpenGL 2.0 compatible
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 compatible sound card
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.7+
  • Bộ xử lý: Intel or AMD 1.2 GHZ or equivalent
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 compatible
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 10.10+
  • Bộ xử lý: Intel or AMD 1.2 GHZ or equivalent
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 compatible
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồ



Thời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...