Alex wakes up in his grandmother's home. Alone and unsure of where everyone has gone, he begins escape, the feeling of someone… or something watching him lingering on his mind. Facing the unknown, Alex must make it through the night, and the house, before he loses more than just his mind.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (90) - 81% trên 90 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống COLINA: Legacy Demo

Mua COLINA: Legacy

 

Đánh giá

“Best Let's Play - Indie Playground 2018”
Dreamhack

“One of the five indie highlights in the BGS (Brazil Game Show) 2016.”
Ubisoft Brazil

Về trò chơi này

Grandma's House Awaits...

COLINA: Legacy is an indie horror game with puzzle elements. Control Alex as he struggles to grasp what has happened when a visit to his grandmother's house becomes a vacation of terror.


Psychological horror finds a new home when the young Alex wakes to find himself alone and in need of escape. He’ll have to use his wits to get through the terrifying situations set before him, or lose more than just his mind.

Features:


 • Escape Room of Terror – The design of COLINA: Legacy was approached with escape rooms in mind. Challenging puzzles await Alex as he explores his grandmother's house, but the puzzles aren't the only thing that awaits him on his journey.


 • Return to Old-School Survival Horror – From the third person camera, to the flash light as your one true weapon, COLINA: Legacy pays homage to the great survival horror games of the past while making a place for itself in the genre.

 • Stunning Visuals and Sound - While COLINA: Legacy may have been developed by a very small team, the visuals and audio stand out in league with larger games. COLINA: Legacy is a game to be experienced!

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windowns 7 or higher
  • Bộ xử lý: Intel Inside Core i3 or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 11 capable GPU with 2GB VRAM (nVidia GeForce GTX 750ti or AMD equivalent)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 13 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windowns 7 or higher
  • Bộ xử lý: Intel Inside Core i5 or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GeForce GTX 970 or AMD equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 13 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: SteamOS / Linux Ubuntu 12 or higher
  • Bộ xử lý: Intel Inside Core i3 or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 11 capable GPU with 2GB VRAM (nVidia GeForce GTX 750ti or AMD equivalent)
  • Lưu trữ: 13 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: LibSDL 2 is required
  Khuyến nghị:
  • HĐH: SteamOS / Linux Ubuntu 12 or higher
  • Bộ xử lý: Intel Inside Core i5 or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GeForce GTX 970 or AMD equivalent
  • Lưu trữ: 13 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: LibSDL 2 is required

Thẩm định viên nói gì

23 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...