Redshift Blueshift is a tournament-ready pong-like 2D shooter in which two pilots fight for glory in their variable paddle ships! Power up your shields, unleash a horde of drones and homing missiles on your opponent and keep the hyper-ball in play! Supports local multiplayer and single player vs AI. Gamepad strongly recommended.
Đánh giá chung:
Tích cực (11) - 90% trên 11 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg9, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua One Ship Two Ship Redshift Blueshift

 

Về trò chơi này

TWO SHIPS BATTLE AN ENDLESS WAR IN SPACE AND TIME


Redshift Blueshift is a lightning-paced local multiplayer paddle game in which two pilots fight to keep the hyper-ball in play while contending with obstacles and threats unleashed by their opponent!

Played best with a friend and two gamepads, you can also play single player or with a keyboard!

How to Play


Gamepad: Right-stick: Move / A: Fire / X: Speed Change
Keyboard: Arrow Keys: Move / X or V: Fire / Z or C: Speed Change

Paddle Mode: Dodge drone fire and missiles and hit the ball!
Fighter Mode: Shoot at anything sharing your ships colors!

Redshift Blueshift was originally created in 48 hours for Ludum Dare 30, where it placed #6 overall and #2 in audio. Since then it has been accepted into the Magfest Indie Videogame Showcase as well as the first Indie Megabooth at EGX!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Core i3
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Lưu trữ: 55 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.5
  • Bộ xử lý: Core i3
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Lưu trữ: 55 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux kernel 3.0
  • Bộ xử lý: Core i3
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Lưu trữ: 55 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...