Penelope Barker and Aaron S. Reid are agents of the extra-governmental Pandora Global Corp, which works in parallel with the CIA. Unbeknown to them, they are also guinea pigs in an ambitious and dangerous project...
Đánh giá chung:
Trái chiều (18) - 61% trên 18 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg12, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Apotheosis Project

Mua The Screen 7 Budget Buster BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: The Samaritan Paradox, The Apotheosis Project, The Adventures of Fatman, Doc Apocalypse, Dumbass Drivers!, Mr. Maze

-30%
$11.84
 

Đánh giá

“B Grade cheesy science fiction romps have a place in this world, along with all sorts of other cheesy things.”
B- – GameBoomers

Về trò chơi này

Penelope Barker and Aaron S. Reid are agents of the extra-governmental Pandora Global Corp, which works in parallel with the CIA. Unbeknown to them, they are also guinea pigs in an ambitious and dangerous project...

The corporation is experimenting with a modification to DNA that is capable of altering the faculties of the guinea-pig subjects, thereby granting them powers beyond the ordinary.

But for what purpose? Find out as you venture into mysterious settings, unravel the adventure and come to understand The Apotheosis Project.

+ A budget point and click science fiction adventure by Midian Design
+ Full English voice acting starring Jesse Gunn (Warmer) & Donna Preston
+ Full original soundtrack by dagaz (also comes included in My Library > Music)
+ Control 2 characters, switch between agents to further your adventure!
+ In-game score system, can you reach the top?
+ Find over 30 extra hidden Steam achievements!
+ Soundtrack included in Library > Music
+ Suitable for younger players, lighthearted story & simple controls

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7, 8
  • Bộ nhớ: 500 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Default resolution: 1024 x 768

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...