Fall into the place of bones. Urge on the stagnant residents who are lost to corrupt virtue. Use sins as your tools to improve their existence. Expose the cabbages pretending to be people. Learn about the razor blades hidden in your walls.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg11, 2013
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Demo miễn phí

Chơi Ossuary Demo

 

Về trò chơi này

Ossuary is a darkly funny satire about a Discordian underworld where no one can improve themselves. Navigate dialogue-based puzzles and use sins as inventory items to help those who have fallen to corrupt virtue. Explore an intricate, black-and-white space with layered, interconnected challenges. Be unsettled by the cabbages disguised as people. Kick around the spiders who have hatched from skulls. Learn of the Curse of Grayface and the nature of disorder.

Can you escape the place of bones?

The Hodge-Podge Transformer is a standalone demo for Ossuary featuring story and puzzles not in the main game.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Windows Server 2008, Windows Vista with Service Pack 2, or better
  • Bộ xử lý: 2.33GHz or better
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  Khuyến nghị:
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX v10.6 or better
  • Bộ xử lý: Intel Core Duo 1.83GHz or better
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  Khuyến nghị:
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...