Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc METAL SLUG DEFENSE trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
1 Thg05, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc METAL SLUG DEFENSE trên Steam để có thể chơi.

Mua METAL SLUG DEFENSE - “Nonpartisan Army Pack” Vol.1

Gói chứa trò chơi này

Mua METAL SLUG DEFENSE - DLC Mega Pack

Contains all Metal Slug Defense DLC

 

Về nội dung này

“Nonpartisan Army Pack” Vol.1

Units with no affiliation to any Army are included in this “Vol.1” Pack.

This pack includes the following content.

・SOL DAE ROKKER
・CHARIOT
・MAGGOT
・BIG SNAIL
・DANGLING SNAIL
・HUGE LOCUST
・GIANT CATERPILLAR
・MUMMY
・DOG MUMMY
・MUMMY GENERATOR
・HUNGED MUMMY
・BAT
・CHOWMEIN-CONGA
・OHUMEIN-CONGA(RED)
・OHUMEIN-CONGA(GREEN)
・OHUMEIN-CONGA(BROWN)
・CRAB NEST
・ZOMBIE(MAN)
・ZOMBIE(WOMAN)
・ZOMBIE(FATTISH MAN)
・ZOMBIE(REBEL SOLDIER)
・TAR MAN
・SCIENTIST (ZOMBIE)
・BEAR
・SASQUATCH
・MAN EATER
・FLYING KILLERS
・MUTATED SOLDIER
・HAZMAT SOLDIER
・NATIVE
・NATIVE(BIRD)
・SAMURAI INFANTRY
・SAMURAI TANKS

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 2300 and up
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: OpenGL1.3/1.4/2.0/3.0
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 2300 and up
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT 640
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: OpenGL1.3/1.4/2.0/3.0

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...