Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Car Mechanic Simulator 2015 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Rất tích cực (121) - 89% trên 121 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg05, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Car Mechanic Simulator 2015 trên Steam để có thể chơi.

Mua Car Mechanic Simulator 2015 - Performance

 

Về nội dung này

New package with racing track, new cars, parts and possibilities for all car maniacs!

  • 1/4 mile track
  • 3 new cars
  • supercharged engines
  • new shop with performance parts
  • dyno with chip tuning
  • engine swaps

CHECK OUT UPDATES AND NEWS ABOUT CAR MECHANIC SIMULATOR:
facebook.com/PlayWayGames
twitter.com/Play_Way
playway.com

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...