A game of aerospace industry and interplanetary exploration.
Πρόσφατες κριτικές:
Πολύ θετικές (288) - 80% από τις 288 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
Όλες οι κριτικές:
Πολύ θετικές (22,084) - Το 86% από τις 22,084 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας:
15 Δεκ 2016
Δημιουργός:
Εκδότης:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Παιχνίδι με Early Access

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση και ασχοληθείτε με το παιχνίδι καθώς εξελίσσεται.

Σημείωση: Αυτό το παιχνίδι πρόωρης πρόσβασης δεν έχει ολοκληρωθεί και μπορεί ή μπορεί να μην αλλάξει σημαντικά κατά την πορεία της ανάπτυξής του. Αν δεν είστε ενθουσιασμένος για να παίξετε αυτό το παιχνίδι στην παρούσα μορφή, τότε ίσως θέλετε να περιμένετε μέχρι το παιχνίδι να προχωρήσει περαιτέρω στην ανάπτυξή του. Μάθετε περισσότερα

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Γιατί Early Access;

It is important that you consider the information below before deciding if you want to support Astroneer this early:

Astroneer is an incomplete game that is in currently in Alpha.


Astroneer will be in Early Access on Steam so that we may get the game in the hands of players as soon as possible. Engaging with the Astroneer community is extremely important to System Era, as we want to work closely with our players to make Astroneer the best aerospace and planetary exploration experience ever.

Since the game is in active development, Astroneer may have bugs, crashes, multiplayer instability, performance issues and so on. This is part of the development process and while we will try our best to keep the experience as stable as possible, rapid live development can cause issues at any moment. Supporting Astroneer this early allows us to develop the game with player feedback, and that feedback will ultimately shape the future of the game.”

Για περίπου πόσο καιρό αυτό το παιχνίδι θα είναι σε Early Access;

“It is hard to estimate exactly how long Astroneer will be in Early Access, though we are aiming to release the 1.0 version with free post launch updates in 2018.”

Πώς θα διαφέρει η πλήρης έκδοση από την έκδοση Early Access;

“The full version of Astroneer will be the complete aerospace exploration fantasy.

 • Explore infinitely diverse worlds with unique atmospheres, biomes, and landscapes.
 • Shape your world with a myriad of deformation tools and features
 • Survive against a number of hazards, ranging from weather situations, aggressive flora, and environmental effects.
 • Build and manage a working industrial base and leave your fingerprint on the galaxy’s economy.
 • Customize everything. Change what your Astroneer looks like, choose the base layout you want, and customize your vehicles for specific roles.
 • Play with friends in an online experience that encourages communication and cooperation to succeed, or play on a dedicated server that could contain friends and strangers.
 • Unravel the mysteries of the galaxy as you search for the elusive rare items.

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της έκδοσης Early Access;

“The current version of Astroneer is changing rapidly while we implement new systems to the gameplay experience. After spending the Pre-Alpha period exploring, prototyping, and scoping out the final version of the game, we are now in full on content development. Expect to see new features/content rolled into the experience every update. For details about what we have coming, see the below section about Alpha!”

Θα κοστίζει διαφορετικά το παιχνίδι πριν και μετά το Early Access;

“Astroneer launched at a low price considering how early in development the game was. As the game matures and its content grows the price of the game will be reviewed.”

Πώς σκοπεύετε να συμπεριλάβετε την Κοινότητα στη διαδικασία ανάπτυξής σας;

“System Era will work with the community to ensure Astroneer is the best fantasy it can be through a number of ways: Our own forum, Steam Community forums, our blog, Twitter, Youtube, and Facebook. System Era aims to be as transparent with the game’s development as possible so that its community can be as equally transparent with us with how they're feeling about the game and share the improvements they would like to see. We post regular updates on youtube showing off what the team is working on!

Forum: https://forum.systemera.net/
Blog: http://blog.astroneer.space
Twitter: http://www.twitter.com/astroneergame
Facebook: http://www.facebook.com/astroneergame
Reddit: http://www.reddit.com/r/astroneer
Youtube: http://www.youtube.com/c/SystemEra[/url
Περισσότερα

Αγορά ASTRONEER

Αγορά ASTRONEER + Soundtrack

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: ASTRONEER, Astroneer (Original Game Soundtrack)

Περιεχόμενο προς λήψη για αυτό το παιχνίδι

 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (80)

8 Μαΐου

The Rover Update is Live!Rovers are now more configurable than ever! The Rover Update contains a new vehicle, updated driving controls, new methods to use rovers in fun ways, and a ton of performance upgrades!

https://youtu.be/2VtWC38nWOY
UPDATES

VEHICLES

The Small Rover has been added to the game. It is available in the Catalog for 1000 Bytes and prints from the Vehicle Bay for 2 Compound. 

Absolute Steering has been implemented for vehicles. Vehicles are now controlled by the movement keys regardless of camera position! (WASD by default on keyboards, and RT / LT and the left thumbstick on controllers). Absolute Steering is enabled by default as of this update, but players may change back to the original camera-directed steering mode by disabling Absolute Steering in the options menu. 

The physics model for Rovers has been overhauled.
 • Lateral friction has been added to wheels to prevent rampant sliding.
 • Drag force has been added to Rover acceleration for a more natural velocity cap and more natural steering at high speeds.
 • Acceleration forces now take contact normals into consideration to allow wheels to “roll” over smaller obstacles instead of plowing into them.
 • Contextual Button activation have been implemented for vehicles. Certain items attached to the Auxiliary Slots on vehicles can now be activated by pressing the Contextual Buttons (Z / X or RB / LB by default). More items, such as the Drill and Winch, will become usable in this way in future updates. 
The Thruster has been revised to work better with Rovers.
 • Can now be toggled using the above Contextual Buttons when attached to the Vehicle Auxiliary Slots.
 • Applies a more balanced force for better in-air stability.
 • Can now accelerate Rovers above their max drive speeds.
The research cost and recipe of the Medium Rover has been adjusted. Its cost is now 3000 Bytes (up from 2000 Bytes) and requires 2 Compound and 2 Aluminum to print. 

The built-in batteries on the Medium and Large Rover have been tuned to require more active power sources. The primary reason for the power and recipe changes is to further differentiate the roles of the Medium and Large Rovers from the Small Rover. The Small Rover is intended to be used a light exploration vehicle, while the Medium and Large Rover are meant to serve as heavier haulers and mobile bases. 

PERFORMANCE IMPROVEMENTS

We have made a number of improvements to performance on both PC and Xbox, particularly targeting very large save files and multiplayer games. Specific areas of focus include infrastructure refactors and fixes, removing unnecessary animation overhead, reducing the processing cost of deformation, and optimizing older assets that have not been updated in quite some time. This is an ongoing effort that will continue throughout Early Access, but this latest effort should be noticeable for players on the Xbox in particular. Xbox One now utilizes DirectX 12, further improving rendering efficiency on Xbox One and will allow for future rendering quality improvements.  

HDR
Xbox One X and Xbox One S consoles can now play the game in HDR. Please calibrate your monitor using the default Xbox One calibration screen prior to launching the game. 

OTHER IMPROVEMENTS
 • The ‘Flatten Mode’ on the Terrain Tool has been adjusted to provide more consistent results at any angle.
 • Reward tables of Discoveries have been updated with new items. 
 • Additional Quick Help screens have been added to the game to help you after the initial Tutorial experience. Press F1 on your keyboard or the Menu button on your gamepad to check them out! 
 • Reduced overall game package size (reduced download sizes and load times)
 • Upgraded game engine to Unreal 4.18.
BUGFIXES
 • Fixed a number of issues with wheel collision which were causing Vehicle wheels to stretch in strange ways. These fixes should greatly reduce the number instances of stretchy wheels.
 • [AS-2597] - Fixed a bug where some Fabricators displayed nonfunctional contextual verbs. 
 • [AS-2599] - Fixed an issue where  the 'Use' and 'Examine' inputs prompts did not properly respond to input
 • [AS-2622] - Fixed an interaction bug where the 'Exit' prompt displays instead of 'Enter' when one or two seats of a 3-Seat attachment are occupied.
 • [AS-2630] - Fixed a bug where a on-functional 'Place’ verb appeared when interacting with another player’s Habitat
 • [AS-2637] - Fixed a bug where a player could not operate Winch if another player occupied vehicle it was attached to. 
 • [AS-2647] - Fixed an intermittent bug where the Client players model did not appear to animate to the Host player while using the Terrain Tool.
 • [AS-2675] - Fixed an issue where Vehicles became embedded in certain kinds of terrain when printed from the Vehicle Bay. 
 • [AS-2689] - The Habitat side slots can once again hold resources and other 1-slot items.
 • [AS-2690] - Fixed an annoying bug where the Vehicle Bay became inoperable for the Client player if the Host was using the control panel while the Client was joining the game. 
 • [AS-2691] -  Fixed a bug where a non-functional ‘Enter’ command appeared when hovering over another player’s Drop Pod in Multiplayer. 
 • [AS-2695] - power cells look like holograms on clients
 • [AS-2736] - Fixed a graphical corruption in the power conduit material. 
 • [AS-2754] - Fixed a minor issue with Research rates showing decimal places off-screen on the control panel. 
 • [AS-2844] - Fixed an issue where players could infinitely replicate smelted items. Sorry, not sorry. 
 • Fixed a number of localization bugs in the “Learn More” help screens. 

KNOWN ISSUES
 • Storm textures showing up as pixelated on the Xbox One
 • Audio might become muffled after an Astroneer dies. We are working to resolve this issue.
 • The game sometimes looses audio when settings are changed. This can be fixed by deleting your game usersettings.ini

Thanks for reading! Hope everyone has fun driving the new rover! We will talk again around E3 ;)

-jt
105 σχόλια Περισσότερα

10 Απριλίου

SES Vlog 029 - GDC, Performance Upgrades & Steering

This week's vlog covers our trip to GDC, the work being done to improve performance, and upgrades to rover steering! Also, a rodeo llama.As part of the work needed to move forward in development, the team is going to take some time during the time allotted for the next update to focus on performance! In the vlog, Brendan walks us though our reasoning for spending some time to do this now, as well as some of the performance benchmarks we are trying to hit! Click below to watch the vlog.
https://youtu.be/ClztWMZeANk
Andrew has also been working on a directional steering control scheme to offer as an option to the current camera based one, and Veronica shares some of her early impressions of how that was feeling, while also testing the new rover we showed off during our April Fool's joke.Thanks for reading, and make sure you subscribe to our youtube channel to keep up with the rest of our development vlogs!

-joe
106 σχόλια Περισσότερα
Προβολή όλων των συζητήσεων

Αναφέρετε σφάλματα και μοιραστείτε τις απόψεις σας στα θέματα συζητήσεων

Σχετικά με αυτό το παιχνίδιExplore and reshape distant worlds! Astroneer is set during a 25th century gold rush where players must explore the frontiers of outer space, risking their lives in harsh environments for the chance of striking it rich.

On this adventure, a player’s most useful tool is their ability to shape their world, altering the terrain and extracting valuable resources from planets, and moons. Resources can be traded or crafted into new tools, vehicles, and modules to create everything from massive industrial bases to mobile rover bases.

 • Reshape terrain as though it were made of Play-Doh.
 • Survive on and explore procedurally generated planets that can be entirely deformed and traversed.
 • Build vehicles and travel to new planets and moons.
 • Snap together components and objects to create custom vehicles and modules.
 • 4 player online drop-in/drop-out co-op.What does this mean? It means that Astroneer is still very early in to its development. We've designed Astroneer from the ground-up to be a game that is developed in Early Access. When you first play the game, you will notice that the core gameplay is there but that we have a lot of work ahead of us. Now that we have moved to Alpha, you can expect the following content in the next few months:

 • Basebuilding: This system will allow for completely customizable base layouts that can be modified and moved at any time. (Q1 2018)
 • Power Refactor: Power management will become a completely new gameplay experience, players will have the flexibility to layout base infrastructure however they wish. Want to harness the power of the sun but create your base underground, hidden from the harsh weather on the surface? Create a solar farm and run cables down to your subterranean base. (Q1 2018)
 • Terrain 2.0: An all new procedural terrain system that will be much more performance friendly, while allowing us to create much more robust planets. These new planets will include more diverse biomes, land features, underground cave systems and more. (Q2 2018)
 • Weather & Hazards: A completely new system to challenge players when exploring or while at their base. Deal with environmental effects while in the relative safety of your base, or explore planets while outsmarting aggressive flora. (Q1 2018)
 • Dedicated Server Support: (Q2 2018)

In addition to the features mentioned above, you can expect a game like Astroneer in Alpha to contain bugs, crashes, and overall instability in single and multiplayer.

If you think our core gameplay is compelling enough to want to support Astroneer while it’s still in Early Access, we'd love to have your support. Otherwise, we recommend waiting until Astroneer is out of Alpha and in a state where the game is more stable and gameplay and content are further along. We're committed to making Astroneer the best it can be and including you this early in development is a crucial step in that.

If you're curious about the direction we're aiming to take Astroneer in, be sure to go check out our road map, and our development vlogs that we post a couple times a month!

Απαιτήσεις συστήματος

  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • Απαιτείται επεξεργαστής και λειτουργικό σύστημα 64-bit
  • ΛΣ: Windows 7 SP1 (64 bit only), Windows 8 (64 bit only), Windows 10 (64 bit only)
  • Επεξεργαστής: X64 Dual Core CPU, 2+ GHz
  • Μνήμη: 4 GB RAM
  • Γραφικά: Discrete Non Mobile GPU with 1 GB Ram
  • DirectX: Έκδοση 11
  • Αποθήκευση: 2 GB διαθέσιμος χώρος
  • Κάρτα ήχου: Any
  • Επιπλέον σημειώσεις: Internet connection required for online multiplayer
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ:
  • Απαιτείται επεξεργαστής και λειτουργικό σύστημα 64-bit
  • ΛΣ: Windows 7 SP1 (64 bit only), Windows 8 (64 bit only), Windows 10 (64 bit only)
  • Επεξεργαστής: X64 Quad Core CPU, 3+ GHz
  • Μνήμη: 8 GB RAM
  • Γραφικά: Discrete Non Mobile GPU with 2 GB RAM
  • DirectX: Έκδοση 11
  • Δίκτυο: Ευρυζωνική σύνδεση διαδικτύου
  • Αποθήκευση: 4 GB διαθέσιμος χώρος
  • Κάρτα ήχου: Any

Τι λένε οι επιμελητές

236 επιμελητές αξιολόγησαν αυτό το προϊόν. Πατήστε εδώ για να τους δείτε.
Κριτικές πελατών
Εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός κριτικών:
Απόκρυψη  ή  Προβολή μόνο
ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ


ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΓΛΩΣΣΑ


Εύρος ημερομηνιών
Για προβολή κριτικών εντός ενός εύρους ημερομηνιών, πατήστε και σύρετε μια επιλογή στο γράφημα ή πατήστε πάνω σε μια συγκεκριμένη μπάρα.

Εμφάνιση γραφήματοςΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΣ:
Δοκιμαστική έκδοση κριτικών ΝΕΟ!
Όταν ενεργοποιηθεί, θα ταξινομήσει τις κριτικές με βάση τη χρησιμότητά τους. Διαβάστε περισσότερα για αυτό στην ανάρτηση στο blog.
Εμφάνιση γραφήματος
 
Απόκρυψη γραφήματος
 
Φίλτρα
Δοκιμαστική έκδοση χρησιμότητας κριτικών - Ενεργή
Δεν υπάρχουν περισσότερες κριτικές που να ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα
Ρυθμίστε τα παραπάνω φίλτρα για να δείτε άλλες κριτικές
Φόρτωση κριτικών...