Flamberge is a tactics RPG featuring free movement and simultaneous turns. Players plan out their moves like football plays, then execute them at the same time.
Đánh giá chung:
Tích cực (32) - 87% trên 32 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg01, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Demo miễn phí

Chơi Flamberge Demo

 

Về trò chơi này

Hi all- I've updated the demo to reflect the gameplay and UI changes that the game has undergone in the past few months.
I apologize for the filesize. When I'm done with the game, I'll put in a decent effort to reduce the demo file size to a reasonable value.
-msb


Demo features 3 missions from FLAMBERGE

Flamberge is a "simultaneous turn-based tactics RPG". Players plan out multiple movements and attacks at once, and the turn is resolved at the same time as the enemy. The player must anticipate enemy actions in order to win.

At heart, though, Flamberge is mostly an RPG. Players will control many different characters with different abilities and strengths, and level those characters to add new traits and abilities.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or higher
  • Bộ xử lý: Intel Pentium IV @ 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB graphics or higher
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP or higher
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 @ 2.5 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel 4600 HD+ or higher
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X version Leopard 10.5.8, or later
  • Bộ xử lý: Intel Pentium IV @ 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB graphics or higher
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X version Leopard 10.5.8, or later
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 @ 2.5 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel 4600 HD+ or higher
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...