Stop a tyrant consuming the world's resources.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (34) - 79% trên 34 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg03, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Trigger Runners

 

Đánh giá

“Trigger Runners Is A Gorgeous Homage To Mega Man X”
4.5 - 5 – SuperGameDroid

Về trò chơi này

Trigger Runners is a runner game inspired in the 90’s action games, about a hero and his journey to stop a tyrant consuming the world's resources .

In a world where hope has faded you're the only person able to tip the balance towards hope into a quick adventure that mixes classic 16- and 32 -bit games gameplay with the simplicity of the runner genre in combination of graphics and rock style music of the era.

Facebook Page:
facebook.com/TriggerRunners

Twitter:
twitter.com/triggerrunners


Buttons:
Jump - Space Key (See more on "Controls")
Double Jump - Space Key (See more on "Controls")
Shoot - Right Click
Aim - Mouse
Actions - Right Click on button or screen

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: Intel Ivybridge
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Minimun
  • Lưu trữ: 40 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: It could work better if you have flash installed
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8+
  • Bộ xử lý: Intel Ivybridge
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Minimun
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: It could work better if you have flash installed

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...