Coated is a world made of colors, coat yourself to solve puzzles. It is a game, an adventure, and a lesson.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg08, 2015
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Coated

 

Về trò chơi này

Coated is a puzzle game where you play as an alien called Coateee in a different world.
You coat yourself with colors in order to escape and hide from enemies.
You can navigate through the levels going back and forth between them to solve your current puzzle.

The game is directed toward both adults and children. Adults will appreciate the clever user of color and young children will learn all about color. It is a game, an adventure, and a lesson.

This is the first part of a full game contains 6 worlds. Each world contains 25 levels plus a boss fight. There are more hidden levels, worlds, mods, and secrets which make the game more interesting. Each world will be released as an episode, but now here is the first one.

Enjoy the game's unique mechanics while hiding from enemies and solving puzzles. Everything in Coated’s world depends on colors. You can coat yourself, as well as merge, multiply, & subtract colors to create a different color. Color is also integral in how you interact with most of the objects in the environment.

The game contains:
 • 25 levels
 • A puzzle based boss fight
 • 30 Achievements
 • Brand new gameplay.
 • Different color mechanics
 • A game menu
 • Smart juice

If you got a good experience, don't forget to mention that "Only" if you've a free moment. But in case you got a bad experience, then you "MUST" speak about it, that way you'll get better games next time.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: i3
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 750 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6
  • Bộ xử lý: i3
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 750 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.10
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: xUbuntu 12.04
  • Bộ xử lý: i3
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 750 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...