Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Sentinels of the Multiverse trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
14 Thg04, 2015
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Sentinels of the Multiverse trên Steam để có thể chơi.

Mua Sentinels of the Multiverse - Rook City

Gói chứa trò chơi này

Mua Sentinels of the Multiverse - Season Pass 1

Bao gồm 7 vật phẩm: Sentinels of the Multiverse - Infernal Relics, Sentinels of the Multiverse - Mini-Pack 1, Sentinels of the Multiverse - Mini-Pack 2, Sentinels of the Multiverse - Mini-Pack 3, Sentinels of the Multiverse - Rook City, Sentinels of the Multiverse - Shattered Timelines, Sentinels of the Multiverse - Wrath of the Cosmos

 

Về nội dung này

Dark streets, vile sewers, and twisting alleys; all home to the terrible criminals that control this city. Welcome to Rook City, where evil never sleeps.

Rook City includes eight new decks to expand your gameplay options:

 • Heroes: Expatriette and Mr. Fixer
 • Villains: The Chairman, The Matriarch, Plague Rat, and Spite
 • Environments: Pike Industrial Complex and Rook City

Tip: Save money and get Season Pass 1, which includes this and many other expansions.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 70 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 70 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 70 MB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...