Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc HuniePop trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Rất tích cực (63) - 96% trên 63 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg02, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc HuniePop trên Steam để có thể chơi.

Mua HuniePop Original Soundtrack

Gói chứa trò chơi này

Mua HuniePop Deluxe Edition

Bao gồm 3 vật phẩm: HuniePop, HuniePop Official Digital Art Collection, HuniePop Original Soundtrack

 

Về nội dung này

The official digital soundtrack for HuniePop contains all 23 original musical compositions heard in the game in both full uncompressed quality and mp3 formats. The soothing ear-candy within this album is a mixture of pop, jazz and bossa nova melodies with flirty and romantic themes.

Track Listing
 • 1. HuniePop Theme [2:22]
 • 2. Dawnwood Park [2:18]
 • 3. University Campus [2:02]
 • 4. Nutmeg Cafe [2:08]
 • 5. Turtle Bay Beach [2:03]
 • 6. Shopping Mall [2:03]
 • 7. Fitness Club [2:10]
 • 8. Lusties Nightclub [2:00]
 • 9. Bar & Lounge [3:12]
 • 10. Botanical Gardens [2:11]
 • 11. Hiking Trail [2:11]
 • 12. Farmers Market [2:07]
 • 13. Ice Rink [2:04]
 • 14. Water Park [2:08]
 • 15. Tennis Court [2:02]
 • 16. Hot Springs [2:00]
 • 17. Scenic Overlook [1:58]
 • 18. Gold Falls Casino [1:55]
 • 19. Corkscrew Carnival [2:16]
 • 20. Vinnie's Resturant [1:54]
 • 21. Outdoor Lounge [2:20]
 • 22. In The Bedroom [2:17]
 • 23. Morning After [1:54]

Note: On Steam the soundtrack will be downloaded as DLC and will be contained within the same directory as your core game files. To quickly access these files right-click HuniePop in your Steam library and select "Properties". From there select the "Local Files" tab and click the "Browse Local Files" button.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

DLC này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung gợi dục hoặc khiêu gợi, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP+
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.6+
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu or equivalent
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...