An enchanting puzzle game of logic and relaxation.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (65) - 95% trên 65 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg05, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Quell Memento

Gói chứa trò chơi này

Mua Quell Collection

Bao gồm 3 vật phẩm: Quell, Quell Memento, Quell Reflect

 

Đánh giá

“Fiendishly clever, wonderfully complicated, and perilously addictive. This is a killer puzzle game from start to finish.”
8/10 – PocketGamer

“Top-notch puzzle design, and a huge amount of variety in the challenge types. The love and attention lavished on this game is apparent and extraordinary.”
4.5/5 – Modojo

“Perfect gameplay and controls. Challenging, clever puzzles. Beautiful art and music. Substance and subtlety. Real narrative.”
5/5 – GameZebo

Về trò chơi này

Quell Memento is an enchanting puzzle game of logic and relaxation.

The third and most ambitious instalment of the haunting Quell games, Memento takes the concept to an even deeper level with an engrossing array of new game-play elements.

Featuring a breath-taking score by acclaimed composer Steven Cravis, a voice-over narration and beautiful visuals, Quell Memento leads you on an enchanting journey of discovery and nostalgia.

The beating heart of the game - the puzzles themselves - are once again perfectly balanced to keep the player enthralled, but never frustrated.

Like it's two predecessors, Quell Memento is a haunting experience that will stay with you long after you've finished it.

Fall in love with Quell Memento...

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista/7/8
  • Bộ xử lý: 1.66 GHz or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 1.3 or higher
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

16 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...