ข่าวสาร
Stranded on the shores of a mysterious island, you must learn to survive. Use your cunning to kill or tame the primeval creatures roaming the land, and encounter other players to survive, dominate... and escape!
บทวิจารณ์ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (930) - 73% จาก 930 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
ผสมกัน (169,017) - 69% จาก 169,017 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
27 ส.ค. 2017
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (262)

17 มิถุนายน

Introducing Valguero

Introducing Valguero! The next free map headed to the Official Network! Tune in today at 3PM PST for more info! twitch.tv/survivetheark

107 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

10 มิถุนายน

The Great Migration

The Great Migration


As a reminder, tomorrow we are removing some of our lower population legacy ARK servers on PC, Xbox, and PS4 from our Official Legacy network. These servers will begin to go offline permanently at 11AMPST/1PM EST. See below for a list of affected servers:

List Of Servers For Removal

How To Move Servers
If you are unfamiliar with the process, you are able to upload your items, creatures, and player through the Obelisk terminal, supply drops, as well as the Tek Transmitter. Survivors are advised to use Cross-ARK immediately to relocate their belongings onto a server that is not included in our take-down list above.

Server Saves of Deleted Servers
We will make the save files available as soon as we can. We will host the PC files which anyone can download and then you are welcome to re-host the save file for your own use. We'll include a link to where you can download server saves in this post when they are available. Nitrado will also be able to provide the saves for use on Nitrado servers for console, as they have done in the past.

We're Going Live!


On Tuesday, June 17th, we'll be going live at 3:00 PM PST on Twitch to discuss a few things in store for ARK. Tune in to get a "pizza" what's coming up. You don't want to miss out!

Mod Contest News


A quick reminder that the mod contest is still open for submissions. You have until 6/29 to enter your submission before voting begins.

At the end of the contest, there will be a raffle held for each category. Voting gets you a chance to win an ARK: Collectors Edition box set that has been signed by members of the development team!

Social Roundup


The Social Roundup is geared to showing you some of the social activity you might be otherwise missing. Here we will highlight some of the posts that happened on our various social platforms. Topics might range from existing bugs to questions about events or future content.

GASBAGS EXPLOIT

MOD WINNERS BECOMING OFFICIAL CONTENT

METRICS

MESHING

TIMELINES AND DATES

Evolution Event


Survivors on all platforms will be receiving a special Evolution Event perk this weekend! It will be active from Friday the 31st of May at 1 PM EST until Monday the 3rd of June at 3 PM EST. All Official Servers across each platform will be undergoing this evolutionary change which includes:

 • 2x Harvesting Rates
 • 2x Taming Rates
 • 2x EXP Rates

That's it for this week!

As always if you’ve got anything to share you can find us at:

Twitter: twitter.com/survivetheark
Facebook: facebook.com/survivetheark
Reddit: reddit.com/r/playark
Instagram: instagram.com/survivetheark
Twitch: twitch.tv/survivetheark
Steam: steamcommunity.com/app/346110
Youtube: youtube.com/survivetheark
36 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

As a man or woman stranded naked, freezing and starving on the shores of a mysterious island called ARK, you must hunt, harvest resources, craft items, grow crops, research technologies, and build shelters to withstand the elements. Use your cunning and resources to kill or tame & breed the leviathan dinosaurs and other primeval creatures roaming the land, and team up with or prey on hundreds of other players to survive, dominate... and escape!Dinosaurs, Creatures, & Breeding! -- over 100+ creatures can be tamed using a challenging capture-&-affinity process, involving weakening a feral creature to knock it unconscious, and then nursing it back to health with appropriate food. Once tamed, you can issue commands to your tames, which it may follow depending on how well you’ve tamed and trained it. Tames, which can continue to level-up and consume food, can also carry Inventory and Equipment such as Armor, carry prey back to your settlement depending on their strength, and larger tames can be ridden and directly controlled! Fly a Pterodactyl over the snow-capped mountains, lift allies over enemy walls, race through the jungle with a pack of Raptors, tromp through an enemy base along a gigantic brontosaurus, or chase down prey on the back of a raging T-Rex! Take part in a dynamic ecosystem life-cycle with its own predator & prey hierarchies, where you are just one creature among many species struggling for dominance and survival. Tames can also be mated with the opposite gender, to selectively breed successive generations using a trait system based on recombinant genetic inheritance. This process includes both egg-based incubation and mammalian gestation lifecycles! Or put more simply, raise babies!You must eat and drink to survive, with different kinds of plants & meat having different nutritional properties, including human meat. Ensuring a supply of fresh water to your home and inventory is a pressing concern. All physical actions come at a cost of food and water, long-distance travel is fraught with subsistence peril! Inventory weight makes you move slower, and the day/night cycle along with randomized weather patterns add another layer of challenge by altering the temperature of the environment, causing you to hunger or thirst more quickly. Build a fire or shelter, and craft a large variety of customizable clothing & armors, to help protect yourself against locational damage & extreme temperatures using the dynamic indoor/outdoor insulation calculation system!By chopping down forests full of trees and mining metal and other precious resources, you can craft the parts to build massive multi-leveled structures composed of complex snap-linked parts, including ramps, beams, pillars, windows, doors, gates, remote gates, trapdoors, water pipes, faucets, generators, wires and all manner of electrical devices, and ladders among many other types. Structures have a load system to fall apart if enough support has been destroyed, so reinforcing your buildings is important. All structures and items can be painted to customize the look of your home, as well as placing dynamically per-pixel paintable signs, textual billboards, and other decorative objects. Shelter reduces the extremes of weather and provides security for yourself and your stash! Weapons, clothing & armor gear can also be painted to express your own visual style.Pick seeds from the wild vegetation around you, plant them in plots that you lay down, water them and nurture them with fertilizer (everything poops after consuming calories, which can then be composted, and some fertilizer is better than others). Tend to your crops and they will grow to produce delicious and rare fruits, which can also be used to cook a plethora of logical recipes and make useful tonics! Explore to find the rarest of plant seeds that have the most powerful properties! Vegetarians & vegans can flourish, and it will be possible to master and conquer the ARK in a non-violent manner!By bringing sufficient rare sacrificial items to special Summon locations, you can capture the attention of the one of the ARK’s god-like mythical creatures, who will arrive for battle. These gargantuan monstrosities provide an end-game goal for the most experienced groups of players and their armies of tames, and will yield extremely valuable progression items if they are defeated.Create a Tribe and add your friends to it, and all your tames can be commanded by and allied to anyone in your Tribe. Your Tribe will also be able to respawn at any of your home spawn points. Promote members to Tribe Admins to reduce the burden of management. Distribute key items and pass-codes to provide access your shared village!All items are crafted from Blueprints that have variable statistics and qualities, and require corresponding resources. More remote and harsh locales across the ARK tend to have better resources, including the tallest mountains, darkest caves, and depths of the ocean! Level-Up your player character by gaining experience through performance actions, Level-Up your tames, and learn new "Engrams" to be able to craft Items from memory without the use of blueprints, even if you die! Customize the underlying physical look of your character with hair, eye, and skin tones, along with an array of body proportion modifiers. As you explore the vast ARK, you'll find clues left by other Survivors who have made the ARK their home in ages past, in the form of collectible detailed 3D "Explorer Notes". By uncovering all of these, you can begin to piece together the true nature of the ARK, and discover its purpose!Everything you craft has durability and will wear-out from extended use if not repaired, and when you leave the game, your character remains sleeping in the persistent world. Your inventory physically exists in boxes or on your character in the world. Everything can be looted & stolen, so to achieve security you must build-up, team-up, or have tames to guard your stash. Death is permanent, and you can even knock out, capture, and force-feed other players to use them for your own purposes, such as extracting their blood to for transfusions, harvesting their fecal matter to use as fertilizer, or using them as food for your carnivorous tames!The mysterious ARK is a formidable and imposing environment, composed of many natural and unnatural structures, above-ground, below-ground, and underwater. By fully exploring its secrets, you’ll find the most exotic procedurally randomized creatures and rare blueprints. Also to be found are Explorer Notes that are dynamically updated into the game, written by previous human denizens of the ARK from across the millennia, creatively detailing the creatures and backstory of the ARK and its creatures. Fully develop your in-game ARK-map through exploration, write custom points of interest onto it, and craft a Compass or GPS coordinates to aid exploring with other players, whom you can communicate with via proximity text & voice chat, or long-distance radio. Construct & draw in-game signs for other players to help them or lead them astray... And yet.. how do you ultimately challenge the Creators and Conquer the ARK? A definitive end-game is planned.On the 100+ player servers, your character, everything you built, and your tames, stay in-game even when you leave. You can even physically travel your character and items between the network of ARK's by accessing the Obelisks and uploading (or downloading) your data from the Steam Economy! A galaxy of ARKs, each slightly different than the previous, to leave your mark on and conquer, one at a time -- special official ARKs will be unveiled on the World-map for limited times in singular themed events with corresponding limited-run items! Furthermore, you can now design or randomize your own unique 'Procedurally Generated ARKs', for infinite replayability and endless surprises.You can play single-player local games, and bring your character and items between unofficial player-hosted servers, back and forth from singleplayer to multiplayer. Mod the game, with full Steam Workshop support and customized Unreal Engine 4 editor. See how we built our ARK using our maps and assets as an example. Host your own server and configure your ARK precisely to your liking. We want to see what you create!The over-the-top hyper real imagery of the ARK its creatures is brought to expressive life using a highly-customized Unreal Engine 4, with fully dynamic lighting & global illumination, weather systems (rain, fog, snow, etc) & true-to-life volumetric cloud simulation, and the latest in advanced DirectX11 and DirectX12 rendering techniques. Music by award-winning composer of "Ori and the Blind Forest", Gareth Coker!

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 or better
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิกส์: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB or better
  • DirectX: เวอร์ชัน 10
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 60 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: Requires broadband internet connection for multiplayer
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: OSX 10.9 or Higher
  • หน่วยประมวลผล: 2 GHz Equivalent CPU
  • หน่วยความจำ: แรม 4000 MB
  • กราฟิกส์: OpenGL 3 Compatible GPU with 1GB Video RAM
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 20000 MB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu Equivalent Distro
  • หน่วยประมวลผล: 2 GHz 64-bit CPU
  • หน่วยความจำ: แรม 4000 MB
  • กราฟิกส์: OpenGL 3 Compatible GPU with 1GB Video RAM
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 20000 MB

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 1,713 รายได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ

ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
กำลังละเว้นกิจกรรมบทวิจารณ์นอกเรื่อง
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...