Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Pillars of Eternity trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Tích cực (10) - 90% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg03, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Pillars of Eternity trên Steam để có thể chơi.

Mua Pillars of Eternity - Royal Edition Upgrade

Gói chứa trò chơi này

Mua Pillars of Eternity - The White March Expansion Pass

Bao gồm 3 vật phẩm: Pillars of Eternity - Royal Edition Upgrade Pack, Pillars of Eternity - The White March Part I, Pillars of Eternity - The White March Part II

Mua Pillars of Eternity - Definitive Edition

Bao gồm 5 vật phẩm: Pillars of Eternity, Pillars of Eternity - Deadfire Pack, Pillars of Eternity - Royal Edition Upgrade Pack, Pillars of Eternity - The White March Part I, Pillars of Eternity - The White March Part II

Mua Pillars of Eternity Collection BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Pillars of Eternity - Definitive Edition, Pillars of Eternity II: Deadfire - Obsidian Edition

-10%
$103.48
 

Về nội dung này

Upgrade from Hero Edition or Champion Edition to Royal Edition and unlock the following content:Pillars of Eternity Royal Edition:

Digital Novella by Chris Avellone:
A digital novella that focus on the backstory of some of the more interesting characters that players may encounter over the course of their travels in Pillars of Eternity.

Collector’s Book PDF:
Digital version of the book that is being published by Dark Horse. It contains lots of information and art on the setting, story, and creatures of Pillars of Eternity. 112 pages.

Hi-res Concept Art pieces:
High resolution pieces of our concept art. Contains everything from concepts of areas and creatures to props and mood pieces.

Digital Strategy Guide:
Digital version of our strategy guide from Prima penned by the same writer of the Fallout: New Vegas guide. Contains all the information players will need to master Pillars of Eternity and reveal all of the content available.

Digital Original Soundtrack (included in Champion Edition):
This soundtrack contains many of the game's music tracks performed by a live orchestra.Contains at least 17 tracks in MP3 and FLAC formats

Digital Campaign Almanac (included in Champion Edition):
The Campaign Almanac contains everything related to the lore, history, and world of Eora as originally told by Hylsman Horag and revised by the Hand Occult. The 35 page almanac has commentary provided by a variety of authors and is an engrossing read for anyone keen to delve deeper into the world of the Pillars of Eternity.

Making of Documentary (included in Champion Edition):
A video documentary of the entire Pillars of Eternity development process - from beginning to end. Includes commentary from the developers and behind the scenes footage of game shows and events.

Digital Hi-res Game Map (included in Champion Edition):
A high resolution map of Eora's Eastern Reach. Details include locations that players will be traveling to and locations that they may be seen in future Pillars of Eternity products.

Wallpapers (included in Champion Edition):
High resolution and multi-monitor wallpapers of cool concept art and in-game artwork.

Ringtones (included in Champion Edition):
Short clips of sounds and music from Pillars of Eternity. Perfect as mobile ringtones.

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...