Synonymy is a non-profit, educational word game narrated by Richard Dawkins where players are challenged to find a path between random words through their network of synonyms. By taking the synonym of a word, and then a synonym of that synonym, and so on, you can ultimately arrive at any other word in a language.
Đánh giá chung:
Trái chiều (49) - 48% trên 49 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg12, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Synonymy

 

Đánh giá

“Synonymy is about the blurry edges of words that make carefully choosing them so much fun, the slight inflections you can add to draw connections.”
Rock, Paper, Shotgun

Về trò chơi này

Synonymy is a non-profit, educational word game narrated by Richard Dawkins where players are challenged to find a path between random words through their network of synonyms. By taking the synonym of a word, and then a synonym of that synonym, and so on, you can ultimately arrive at any other word in a language.

The game supports multiplayer, and weekly challenges in which users can compete globally on set start and end words. Every time a path is uncovered by a user, it is tweeted from @synonymygame and posted to our Facebook page. All profits go to educational charities.

A visualization of the game's network can be seen here -- http://tinyurl.com/med6g8b -- In order to compute relative distance, all synonyms were mapped using 3d graphing software, as if each word were a planet that had a gravitational pull proportional to its number of relationships to other nodes. Above is a 2D representation of that model, a 40,000 x 40,000 rendering.

Music by Daduk

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 2.33GHz or faster x86-compatible processor, or Intel Atom™ 1.6GHz or faster processor for netbook class devices
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Adobe AIR required: http://get.adobe.com/air/
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 2.33GHz or faster x86-compatible processor, or Intel Atom™ 1.6GHz or faster processor for netbook class devices
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Adobe AIR required: http://get.adobe.com/air/
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6+
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ Duo 1.83GHz or faster processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.8+
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ Duo 1.83GHz or faster processor
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...