You are the sword; cut down your foes with steel and thunder. You are the wings; explore the skies and uncover unreachable mysteries. Embark on a journey through a vicious world ruled by darkness and imperial tyranny - the lands of Blackmist.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (204) - 86% trên 204 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg06, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Armed with Wings: Rearmed

 

Về trò chơi này

You are the sword; cut down your foes with steel and thunder. You are the wings; explore the skies and uncover unreachable mysteries. Embark on a journey through a vicious world ruled by darkness and imperial tyranny – the lands of Blackmist.

Armed with Wings: Rearmed is a 2D Action / Platformer rebirth of the original 2008 Flash Game where you command both samurai warrior and eagle.


Darkness continues to plague the world of Blackmist. The Rebel Army is crushed, the war for freedom is lost and the Tyrant King Vandheer continues to rule with his cold, iron fist. However, the cries of the perished have not been ignored by the divine ones who seek to save the world from darkness. So by their hands the strongest of the fallen is resurrected, wielding celestial power and a sacred title, Armed with Wings.

The Sword

Your blade summons the power of lightning and thunder. Strike your foes and reduce them to mist.

The Eagle

Your Eagle companion will aid you in solving puzzles on your journey. Discover what lies ahead, distract guards, move objects and collect unreachable items.

The World

The dark world of Blackmist is a dilapidated ruin full of monsters, mercenaries and mysteries. Journey through 40 hand crafted levels brimming with thoughtful puzzles and challenging adversaries.

The King

King Vandheer resides in his palace waiting for your arrival. Execute the divine order and destroy Vandheer.


 • Electrifying combat across 40 handcrafted levels.
 • Play as both warrior and eagle.
 • Multiple modes including survival and multiplayer.
 • Striking art style and fluid animation.
 • Xbox gamepad support
 • Unlockable characters, weapons and more!


Try the Free Survival Demo: Rearmed Trials

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Vista, 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 2.5 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

20 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...