Maritime Simulation/Adventure games in the 15th and 16th century race for the New World. Third in the Artdink Legend Pack series. This game is only available in Japanese.
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg01, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua ATLAS レジェンドパック

 

Về trò chơi này

ARTDINK "Legend Pack" Series

The ARTDINK "Legend Pack" Series is a compilation of ARTDINK's masterpiece works of the 1980s and 1990s. The PC9800 versions of these games can finally be played in Windows. In addition, a Library Mode exclusive to the "Legend Pack" allows you to browse illustrations, graphic and sound data.

"The Atlas Legend Pack" is a compilation containing the following titles:
"The Atlas" (original release 1990/07)
"The Atlas II" (original release 1991/06)

The Atlas is a series of geographic simulations that put you in control of an explorer charged with exploration and trading for the King of Portugal. Interface
has been improved over the original, making your exploration for unknown lands even easier to control.

This game is only available in Japanese.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Japanese Windows 8(32&64bit)/ 7(32&64bit)/ Vista(32bit) / XP
  • Đồ họa: DirectX9.0 compatible graphics
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX9.0 compatible sound
  • Ghi chú thêm: Mouse & Keyboard

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...