Dysfunctional Systems: Orientation is a kinetic novel and a prequel to Dysfunctional Systems: Learning to Manage Chaos. It uses text, sound, and illustrations to tell a story and follows Winter Harrison during her first week at mediator school.
Đánh giá chung:
Tích cực (31) - 83% trên 31 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg07, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Dysfunctional Systems: Orientation

Mua Dysfunctional Systems Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Dysfunctional Systems: Learning to Manage Chaos, Dysfunctional Systems: Orientation

-15%
$8.48
 

Về trò chơi này

Dysfunctional Systems: Orientation is a kinetic novel and a prequel to Dysfunctional Systems: Learning to Manage Chaos. It uses text, sound, and illustrations to tell a story and expand on the world established in the first game. There is no gameplay, just click to progress!

What is Dysfunctional Systems?


Dysfunctional Systems is a series about Winter Harrison: a student mediator from a utopian Earth. A mediator is someone who travels between worlds, attempting to resolve the conflicts plaguing them. Dysfunctional Systems: Orientation follows Winter's first week at school, as she learns more about her future profession and the baffling nature of otherworlders. It's a great game to play if the first left you wanting to know more about mediators and their homeworld.

Should I play Dysfunctional Systems: Learning to Manage Chaos first?


You probably should. Dysfunctional Systems: Orientation doesn't assume you have any knowledge of the series, but its primary purpose is to expand on the world established in the first game. Therefore, it is more enjoyable if you're already curious about the details of the Dysfunctional Systems universe.

Key Features

 • Over 23,400 words of story and extra codex content!
 • A soundtrack of 11 unique and never before released songs from CombatPlayer!
 • An unlockable gallery of 30+ illustrations and concepts!
 • 7 new characters to meet and all new sprites!

Soundtrack Included


All Steam purchases of Dysfunctional Systems: Orientation include the official soundtrack absolutely free! Enjoy a total of 11 tracks in both MP3 and FLAC. The album is included with the game files. To access, right click the "Dysfunctional Systems" entry in your library, click "properties", then go to the "local files" tab, and click the "browse local files" button. Look for the "soundtrack" folder.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz Pentium 4
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated Graphics
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual-Core
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated Graphics Card
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.6
  • Bộ xử lý: Any 64 bit processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated Graphics
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X 10.8 or higher
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual-Core
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated Graphics Card
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz Pentium 4
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated Graphics
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: "ia32-libs" package required for 64-bit Linux users
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual-Core
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated Graphics Card
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: "ia32-libs" package required for 64-bit Linux users

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...