ข่าวสาร
You are the captain of a starship venturing through a massive open universe. Customize your crew and take command at the helm of your very own ship as you explore a galaxy torn apart by internal strife, alien threats, and political intrigue.
บทวิจารณ์ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (32) - 93% จาก 32 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (1,489) - 88% จาก 1,489 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
31 ก.ค. 2018
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Star Traders: Frontiers

โปรโมชันพิเศษ! ข้อเสนอจะจบลง 9 กรกฎาคม

ซื้อ Complete Trese Brothers Pack ชุดรวม (?)

มี 4 ผลิตภัณฑ์: Heroes of Steel: Tactics RPG, Star Traders: 4X Empires, Star Traders: Frontiers, Templar Battleforce

-12%
-57%
$44.96
$19.37

ซื้อ Star Traders: Frontiers + Soundtrack

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Star Traders: Frontiers, Star Traders: Frontiers Soundtrack

-28%
$17.98
$13.03
 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (177)

26 มิถุนายน

Save 33% for Summer Sale and Quick Patch


We've pushed a quick patch this afternoon that adds a new QoL feature based on player feedback, fixes a crash in crew combat and fixes a number of other small display bugs that have been coming up.

With this quick patch (too small to get an Update #), we've added a "Claim All" button to the Stash screen. Explorers rejoice! One click to quickly load up the cargo hold.

We've fixed some issues with the tooltip math in ship combat, fixed the display of the -25% Armor Piercing on the new Shrapnel Shell Talent as well as a crash that could sometimes happen when it was used. We've tightened rules in crew combat to ensure you don't get Blade Skill for defense if you aren't carrying a blade. We've fixed a counting bug in the Talent Manifest that was always reporting that you had only 1/1 Port Maintenance or Skip Off the Void Talents. We've improved the title of the option to toggle between "Right Click to Navigate" and "Right Click to Set Waypoint".

That's all for this quick patch. Be sure to tell a friend and share the game while its on sale for Summer Sale. Save 33% today, Captain.

v2.5.55 -
- Added "Claim All" capability from a Stash -- load everything that fits into the cargo hold in a single click
- Fixed issue in tooltip during ship combat that was showing Tactics dice even if Gunnery is understaffed -- if Gunnery is understaffed, no Tactics on attack
- Fixed missing "-25% Armor Piercing" from Shrapnel Shell's Talent, fixed bugs when using Talent
- Improved rules in crew combat -- if you are not holding a melee weapon you do not gain Blades Skill as defensive dice
- Fixed bug in Talent Manifest that could incorrectly report 1/1 Talents in a group when you had more, such as "Repair on Landing"
- Improved options menu to be more clear about option's use "click to navigate" or "click to set waypoint"
- Fixed bug with stash and cargo screen loop
1 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

25 มิถุนายน

Save 33% and Update #161: Engine Burn


The summer heat is on and with it come the big sales! You can save 33% on Star Traders: Frontiers all through the Steam Summer Sale. If you've waited out the first 160 updates now might just be the time to get in on this wild ride across the galaxy at the best discount yet. Or, if you're already running a ship, gift a copy to a friend!

Update #161 brings all sorts of new to the game -- two new character outfits, new art for different types of hexshell and LMGs, a new rank 11 Soldier Talent to target lightly armored enemies, new improvements to the Star Atlas based directly on player suggestions, the final piece of the AI puzzle to prepare for carriers and much more. Read the entire release notes below for all the details!


Paramilitary Uniform
The new paramilitary uniform is a matching uniform that gives the feeling of a light and mobile soldier or perhaps a wing pilot with military training. We're loving the look of this outfit on fighters, wing pilots and even ship ops crew if they have that kind of attitude. It's always exciting to deliver another outfit to the game, with new options for how to style your crew and different jobs.

As shown in the dev roadmap, there are more coming. The roadmap includes our goal of doubling the outfit count and we are about 30% of the way there now with the additions since launch in August.


Star Atlas for Traders
Based on feedback from a number of different players, we've made a set of improvements to the Buy and Sell lists within the Star Atlas to specifically help legal traders work more quickly.

First, we've alphabetized the list. This simple sort can help you find what you're looking for faster. Even better than that, we've tagged every item that is in your cargo hold with a blue highlight. Now with a glance, you can tell if you're carrying the goods that this zone wants to purchase. If you want to know exactly how many of that cargo type you are carrying, simply hover over the item -- you can now see the exact cargo count as well.

Finally, we've made the permit tagging more clear. We've ensured that cargo types requiring permits still show their demand type (A-, etc) as well as the permit. In the tooltip we've included the permit rank required specifically to provide every bit of needed intel possible.

Happy trading, merchants! Thanks to everyone for posting feedback. We hope you enjoy seeing it filter into the game over updates :D


Shrapnel Shell
Soldiers have gained a new rank 11 Talent with Update #161, thanks to @DrSpendLove for the great suggestion. Shrapnel Shell is a perfect attack Talent for a low armored enemy, adding Damage, Critical and Bleeding but also reducing your attack's Armor Piercing by 25%. Not the best against a heavily armored target where the extra damage is going to get soaked up, but very effective against lower armored targets. With a debuff to Parry along with the bleeding, anyone who survives the close-range blast can be mopped up by another team member.

And More
These updates are always deep, so you'll want to check the full patch notes below for every little thing. We've improved the AI's ability to pick a better mix of crew with this update, which is the last foundation piece required to truly prepare them for staffing carriers.

We've also improved the "Deadly Encounter" card in Black Market to note th status of your Life Saver Talents. Also, Troy 'the Blade' Circin's famous Circin Cutter has had its stats bumped.

v2.5.53 - 6/25/2019
- Added new matching character outfits -- paramilitary soldier or wing pilot
- Added new art for lower level Hexshell Rifles and LMGs (Weapons Locker A0 through A3, level 4 from Contacts)
- Added new rank 11 Soldier Talent "Shrapnel Shell" causes deadly damage and bleeding but at significant reduction to Armor Piercing
- Star Atlas now highlights cargo types in the buy/sell list in blue if present in your cargo hold, tooltip lists exact amount
- Star Atlas now lists exact permit level required for cargo types in the buy/sell list in tooltip
- Star Atlas now lists resources available to buy/sell within a zone in alphabetical order for easy reading
- Improved AI's ability to pick ship crew effectively, final prep step for Carrier AIs
- Improved Black Market card "Deadly Encounter" to list the status of Talents that prevent death like "Life Saver"
- Improved stats on "Circin Cutter" blade
- Increased mission payment offers at the end of the "Call of the Strong" storyline
- Fixed incorrect Escape dice value shown in tooltip over ship in combat when at Range 1-3
- Fixed incorrect listing for award "Survivor III" which requires 50 crew battles
11 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“Star Traders: Frontiers is the best space game I’ve played in ages”
Rock, Paper, Shotgun

เกี่ยวกับเกมนี้

Command your ship and crew as a space pirate, merchant, bounty hunter, and more in Star Traders: Frontiers – an epic space RPG from Trese Brothers Games. Venture forth into a massive open universe, rich with adventure and the lore of the Star Traders. Choose your path by assembling and commanding your custom crew and spaceship in a constantly evolving galaxy torn by internal strife, political intrigue, and alien threats. Will you fly as a pirate terrorizing shipping lanes, join the solar wars as a military captain, or track targets across the stars as a fearsome bounty hunter?


 • Explore a rich, open universe: Discover endless procedurally-generated galactic maps, meet unique characters, and take on enemies to conquer the galaxy!
 • Become an intergalactic captain: Take on the role of a spy, smuggler, explorer, pirate, merchant, bounty hunter, and more (33 jobs total)!
 • Customize your own spaceship: Choose from more than 350 upgrades and 45 ship hulls to build your very own vessel to venture across the vast reaches of space.
 • Assemble your wing fleet: Outfit your capital ship as a carrier and launch interdictors, bombers and shuttles into space combat against your enemy
 • Assemble and tailor a loyal crew: Assign talents and equip specialized gear for every spaceship crew member.
 • Experience an ever-changing narrative: Decide to make friends or foes with other factions and influence political, economic, and personal vendettas.
 • Mold the crew by your choices: As you make decisions and set the tone for your ship, your crew will grow and change to match. Destroy enemy ships with all hands on deck and your crew will become more bloodthirsty and savage. Explore distant worlds and loot dangerous wastelands and your crew will become intrepid and clever ... or scarred and half-mad.
 • Varied Difficulty Options! play with save slots to try out different builds or storylines or turn on character permadeath and enjoy classic roguelike experience
 • Achievement Unlocks: accomplish story and challenge goals to unlock additional optional (but not better) content like new starting ships and new starting contacts


First there was the Exodus – when survivors of a great war left the ruins of the Galactic Core behind in search of a new home in the stars. Scattered worlds were claimed on the fringe of the galaxy. Each pocket of survivors held on to an isolated set of worlds while trying to rebuild under the great law of Shalun. Three centuries later, technology has brought them back together again. Discovery of the hyperwarp has bridged what was once an unimaginable distance between far-flung colonies, long-lost families, and political factions.

With that reunification has come great economic prosperity. The hyperwarp reestablished the transportation of cargo, goods, and technologies between the quadrants – but it has also brought great strife. Political rivalries have been rekindled, blood has been shed in age-old feuds, and the fires of war have been stoked. Amidst the political infighting, a ruthless revolution is rising – and the fervent explorers of the hyperwarp have awoken something that was better left asleep.


Our very first game, Star Traders RPG, took hundreds of thousands of gamers on an interstellar adventure. Star Traders’ success and overwhelmingly positive reception helped to launch Trese Brothers Games. It was the adventures of our community’s star-crossed captains that put us on a trajectory to share more of our worlds, ideas, and dreams.

We set out to capture the loneliness, bravery, and camaraderie of people living together in a spaceship sailing across the stars. It is with great pride that after releasing four other games in the Star Traders universe, we’ve created a sequel to the original Star Traders RPG.

Step onto the bridge of your starship, take to the stars, and create your own story in Star Traders: Frontiers.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • หน่วยประมวลผล: 1.2 Ghz
  • หน่วยความจำ: แรม 1024 MB
  • กราฟิกส์: OpenGL 2.0 or higher
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 250 MB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: Please make sure your video drivers are up-to-date!
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7, Windows 10
  • หน่วยประมวลผล: 2.0+ Ghz
  • หน่วยความจำ: แรม 2048 MB
  • กราฟิกส์: OpenGL 2.0 or higher
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 500 MB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: Please make sure your video drivers are up-to-date!
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: OSX 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
  • หน่วยประมวลผล: 1.2 Ghz
  • หน่วยความจำ: แรม 1024 MB
  • กราฟิกส์: OpenGL 2.0 or higher
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 250 MB
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: OSX 10.10, 10.11
  • หน่วยประมวลผล: 2.0+ Ghz
  • หน่วยความจำ: แรม 2048 MB
  • กราฟิกส์: OpenGL 2.0 or higher
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 500 MB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu 14+
  • หน่วยประมวลผล: 1.2 Ghz (32 or 64-bit)
  • หน่วยความจำ: แรม 1024 MB
  • กราฟิกส์: OpenGL 2.0 or higher
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 250 MB
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu 16
  • หน่วยประมวลผล: 2.0 Ghz (32 or 64-bit)
  • หน่วยความจำ: แรม 2048 MB
  • กราฟิกส์: OpenGL 2.0 or higher
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 500 MB

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 43 รายได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ

ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
กำลังละเว้นกิจกรรมบทวิจารณ์นอกเรื่อง
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...