A free multiplayer wizard FPS which features six classes to master with thousands of possible spell loadouts. Choose your class of magic, customize your spell book with dozens of abilities, and battle against others for supremacy in FFA or Conquest, or go solo to survive against waves of the undead.
Đánh giá chung:
Trái chiều (1,032) - 69% trên 1,032 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg10, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Grimoire: Manastorm

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

As ruin rises from the south, two great houses become locked in a bitter struggle for the Grimoire; a powerful artifact that ushered in the Dawn of Magic, brought destruction to an empire, and which now heralds civil war.

Grimoire: Manastorm is a free, multiplayer FPS in which powerful wizards battle for territory and prestige. Choose from six classes of magic, customize your spellbook with dozens of abilities, and prove yourself worthy of the Grimoire's power in battles as cunning as they are fierce.

Intelligent Combat
With six classes of magic and thousands of possible spell loadouts, winning requires more than just fast reactions and good aim. A truly skilled wizard must understand the strengths and limitations of their own abilities, as well as how to counter and exploit those of their opponents.

Master Your Class
Grimoire: Manastorm features six classes - Fire, Lighting, Earth, Ice, Nature, and Nether - each with their own selections of spells from which to choose. From fast and devious to slow and powerful, Grimoire has the flexibility to suit your style of play.

Multiple Game Modes
Battle for supremacy in two multiplayer modes across 12 medieval-inspired settings, or go solo to protect the people of Orinfell.
- Conquest -Control territory and even bring the environment down on your enemies.
- Free-for-All - Chaos reigns supreme in this classic, all-out fight to the death.
- Survival - Hold off waves of increasingly powerful enemies in this single-player challenge.

Always Free-to-Play
Grimoire: Manastorm is always free-to-play with two rotating classes available to use at any given time. Classes and additional spells can be unlocked forever by purchasing them or spending Arcane Points accrued through gameplay.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP3 (32-bit only), Windows Vista, or Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.4+ GHz processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB VRAM. ATI Radeon 3850 or higher, NVIDIA GeForce 8400 or higher.
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any

Thẩm định viên nói gì

10 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...