A surreal puzzle platformer that's as beautiful as it is challenging – discover two beings entwined by fate, a girl and her soulmate, left to travel through a hauntingly elegant world...
Đánh giá chung:
Trái chiều (57) - 68% trên 57 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg01, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Tulpa

 

Về trò chơi này

Two beings entwined by fate; a girl and her soulmate, left to travel through a hauntingly elegant world where things can change in the blink of an eye. Explore the surreal landscape with them, solving riddles and negotiating fantastical obstacles in Tulpa, a unique puzzle platform adventure that's as beautiful as it is challenging.

Taking control of Ophelia and her ‘tulpa’ Oliver, players must journey through lands full of mysterious, bizarre and often deadly encounters. Much is left to the imagination and it’s up to you to work out how to proceed, negotiating your way past traps and unravelling abstract puzzles to discover what lies at the end of your adventure.

 • A world of wonder – Tulpa’s ever-changing landscape is full of surprises, meaning that you’ll never know what lies ahead…
 • The trials ahead – Each challenge in Tulpa leaves the player to work out how to progress, but the answer is always right in front of you. The question is, can you decipher it?
 • Two lost souls – Ophelia and Oliver each have unique skills, and you’ll need to use both of them to clear the many challenges that await you.
 • A memorable world – Both hauntingly beautiful and cunningly deadly, the world of Tulpa is one that stays in the mind long after you’ve left it…

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: WindowsXP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8
  • Bộ xử lý: Intel Core2Duo at 2.0Ghz or AMD Athlon64 X2 at 2.3Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000, nVidia GeForce GT420 or AMD Radeon HD4650 with 512MB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any compatible soundcard
  • Ghi chú thêm: Use Alt+Enter to access Windowed Mode in-game
  Khuyến nghị:
  • HĐH: WindowsXP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8
  • Bộ xử lý: Intel Core2Duo at 2.5Ghz or AMD Athlon64 X2 at 2.6Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GeForce GTS 450 or AMD Radeon HD5750
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any compatible soundcard
  • Ghi chú thêm: Use Alt+Enter to access Windowed Mode in-game
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.8.5 (Mountain Lion)
  • Bộ xử lý: Intel Core2Duo 2.0Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia 9000 Series or AMD HD4000 Series
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated soundcard
  • Ghi chú thêm: Specs for Mac models from 2009
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.9.1 (Mavericks)
  • Bộ xử lý: Intel i3 3.0Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GeForce 600 Series or AMD Radeon 5000 Series
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated soundcard
  • Ghi chú thêm: Specs for Mac models from 2010 or later
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04
  • Bộ xử lý: Intel Core2Duo at 2.0Ghz or AMD Athlon64 X2 at 2.3Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000, nVidia GeForce GT420 or AMD Radeon HD4650 with 512MB VRAM
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any compatible soundcard
  • Ghi chú thêm: Use proprietary GPU drivers if available
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 14.04
  • Bộ xử lý: Intel Core2Duo at 2.0Ghz or AMD Athlon64 X2 at 2.3Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GeForce GTS 450 or AMD Radeon HD5750
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any compatible soundcard
  • Ghi chú thêm: Use proprietary GPU drivers if available

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...