Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Croixleur Sigma trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
26 Thg11, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Theo yêu cầu từ nhà phát hành, Croixleur Sigma Original Soundtrack không còn được bán trên Steam.

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Croixleur Sigma trên Steam để có thể chơi.

 

Về nội dung này

Original soundtrack to the high-speed hack & slash action game Croixleur Sigma, created by souvenir circ. and localized into English and published by Nyu Media Ltd.

Tracklist:

1. Echoes of History
2. Rousing Rhythm
3. Onward to the Trial
4. The Academy of Sorcery
5. The Heart Speaks
6. Vanquish the Shadows!
7. Stay out of My Way
8. Moonlit Battle
9. In Sunlight
10. Starting Tomorrow

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: n/a
    • Bộ xử lý: n/a
    • Đồ họa: n/a
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.