Bolt Riley is a a classic 2D point and click Jamaican Reggae adventure game where you play as Bolt Riley, a poor boy from Trenchtown, Jamaica, on his pathway to stardom. Bolt is struggling to survive and has to deal with a gang of Rude Boys.
Đánh giá chung:
Trái chiều (17) - 41% trên 17 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg02, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Bolt Riley, A Reggae Adventure - Chapter 1

Mua Bolt Riley Chapter 1 + Soundtrack BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Bolt Riley, A Reggae Adventure - Chapter 1, Bolt Riley, A Reggae Adventure - Chapter 1 Soundtrack

-25%
$7.48
 

Đánh giá

“An interesting team-up.”
Rock Paper Shotgun

“I love the story, and the artwork is really great.”
Indiestatik

“Can there be anything cooler than becoming a Reggae Legend?”
Gamezone

Về trò chơi này


Become a Jamaican Reggae legend in an adventure game co-designed by Corey and Lori Cole (Creators of Quest for Glory series).

Bolt Riley, is a classic 2D point and click adventure game where you play as Bolt Riley, a poor boy from Trenchtown, Jamaica, on his pathway to stardom.

Bolt is struggling to survive and has to deal with a gang of Rude Boys. You go through a journey of self discovery, of love, friendship, and inspiration where you are introduced to Reggae music, you have to form your band, get inspiration, write and produce your songs and then perform them. The story consists of different chapters each focusing on a different aspect of Bolt Riley’s passage into becoming a Reggae legend.

This is the story of the underdog who breaks out and becomes a worldwide sensation.

The game features hand drawn 2D background artwork and hand drawn cel animation. It combines all the elements of a classic point and click adventure game and includes funny dialog puzzles, exploration, wacky inventory items, and of course, a rope. Bolt can use special Inspirational powers he learned during his journeys.
All the music of the game was originally composed especially for it.


Bolt Riley chapter 1 – is only the first installment in the story of Bolt Riley, and only the beginning of a longer story.

Bolt Riley was funded through Kickstarter, and by purchasing Bolt Riley Chapter 1 you help support indie game development and help fund the following chapters.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Win
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Win XP
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OSX
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Linux

Thẩm định viên nói gì

14 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...