Delta Force — Black Hawk Down: Team Sabre is the official expansion pack to the #1 best selling PC game in North America. Team Sabre was developed using the Delta Force — Black Hawk Down engine and it requires the mother product to run.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (206) - 92% trên 206 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg01, 2004
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Requires the Steam version of Delta Force: Black Hawk Down

Mua Delta Force — Black Hawk Down: Team Sabre

Gói chứa trò chơi này

Mua Delta Force Platinum Pack

Bao gồm 2 vật phẩm: Delta Force — Black Hawk Down: Team Sabre, Delta Force: Black Hawk Down

Mua NovaLogic Everything Pack

Bao gồm 15 vật phẩm: Armored Fist 3, Comanche 4, Delta Force, Delta Force 2, Delta Force Land Warrior, Delta Force Xtreme 2, Delta Force — Black Hawk Down: Team Sabre, Delta Force: Black Hawk Down, Delta Force: Task Force Dagger, Delta Force: Xtreme, F-16 Multirole Fighter, F-22 Lightning 3, Joint Operations: Combined Arms Gold, MiG-29 Fulcrum, Tachyon: The Fringe

 

Về trò chơi này

Delta Force — Black Hawk Down: Team Sabre is the official expansion pack to the #1 best selling PC game in North America. Team Sabre was developed using the Delta Force — Black Hawk Down engine and it requires the mother product to run.
The game is a military-based shooter but the missions are fictitious and not based on any actual real events. The expansion follows the Team Sabre Squadron as they are deployed to take out targets and carry out mission objectives in two separate single player campaigns (*approximately 5 missions each) that take place in Columbia and Iran. The multiplayer feature boasts 30 new maps and an enhanced level of mod support for players to build their own unique maps.
The highlight of this expansion pack is that it features lush jungle terrain, never seen before to this extent in a Delta Force game. This also adds an exciting element to gameplay in both the single and multiplayer game.

Feature Breakdown

 • 2 all new single player campaigns that take place in treacherous South American jungle terrain and across islands in the Persian Gulf.
 • New Weapons & Vehicles: Select from 24 weapons to achieve your mission objectives, including 3 new to the series, the H&K G3A3, H&K G36E and the H&K PSG1 Sniper Rifle. New modes of transport include the MH-53M PaveLow IV helicopter and the RHIB Rigid Hull Inflatable Boat.
 • Free unrivaled multiplayer mayhem — up to 64 players via NovaWorld and up to 50 players on a LAN (tbd).
 • 30 new multiplayer maps.
 • Uses an enhanced version of the Delta Force — Black Hawk Down engine with mod-support features for building unique multiplayer battlefields.
 • A portion of the proceeds will be donated to the Warrior Foundation

Yêu cầu hệ thống

  • OS: Windows XP, Vista
  • Processor: Pentium 4 1.4 GHz or Higher
  • Memory: 512 MB
  • Graphics: 64 MB 3D Card
  • Hard Drive: 750 MB

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...