Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc X Rebirth trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Khá tích cực (37) - 75% trên 37 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg12, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem toàn bộ sản phẩm X Franchise trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc X Rebirth trên Steam để có thể chơi.

Mua X Rebirth: The Teladi Outpost

Gói chứa trò chơi này

Mua X Rebirth Collector's Edition Upgrade

This Collector's Edition of X Rebirth includes the following items: The Teladi Outpost, Home of Light, Soundtrack Volume 1, Exclusive: Soundtrack Volume 2, Optional download: X - The Space Opera - Per Musica ad Albion, Bonus download with artworks and X encyclopedia

Mua X Rebirth Complete

Bao gồm 3 vật phẩm: X Rebirth, X Rebirth: Home of Light, X Rebirth: The Teladi Outpost

Mua Egosoft Collection

Bao gồm 9 vật phẩm: X Rebirth, X Rebirth: Home of Light, X Rebirth: The Teladi Outpost, X2: The Threat, X3: Albion Prelude, X3: Reunion, X3: Terran Conflict, X: Beyond the Frontier, X: Tension

 

Về nội dung này

This expansion offers you exciting new content, such as many new missions and a whole new star system containing two unique sectors. Here you can find a massive new space station belonging to the Teladi, harbouring not only numerous factories but also a wealth of new Teladi ships.

These new areas also contain hazardous regions and new groups of smugglers and pirates that offer you countless opportunities, as well as new weapons and equipment for the Albion Skunk.

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ X Franchise

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...