Shape your citizen, forge your destiny and sculpt your world in this epic voxel sandbox MMO built on endless possibility.
Πρόσφατες κριτικές:
Πολύ θετικές (29) - 82% από τις 29 κριτικές των χρηστών στις τελευταίες 30 ημέρες είναι θετικές.
Όλες οι κριτικές:
Κυρίως θετικές (1,131) - Το 75% από τις 1,131 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας:
11 Σεπ 2018
Δημιουργός:
Εκδότης:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Boundless

Αγορά Boundless Deluxe Edition

Συμπεριλαμβάνει 2 αντικείμενα: Boundless, Boundless - Deluxe Edition Upgrade

-8%
$59.78
 

Πρόσφατες ενημερώσεις Προβολή όλων (193)

14 Αυγούστου

Decorative crops, Beacon Boundaries, and Knowledge Filters are here!

Greetings Citizens!

We have another great update to Boundless for you today as we release the second wave of Farming content! In this release we’ve introduced Decorative Crops, Beacon Boundaries, and some super helpful filters in the Knowledge and elsewhere.The new Crops are;

 • Imperial Harlequin
 • Ancestor’s Blade
 • Ornamental Oortweed
 • Trailing Starblossom
 • Sentinel’s Crest

These can be planted throughout your Beacons (as long as the correct growing conditions are met), just like any other Crop. Prestige Crops will eventually wither and die, removing the extra Prestige they give - so you’ll need to keep a good eye on your Crops and replace them regularly to benefit from their Prestige boosts. To craft most of these, you’ll need to use drops from the regular farmed crops. Sentinel’s Crest, however, will be harvested from Meteorites on Elemental Worlds.

We’ve also expanded the protection afforded to Beacons in Boundless. Upon reaching 10k Prestige, a horizontal boundary will now be automatically reserved around the outside of your Beacon. Other Players will be unable to claim these without specific Permissions, granted by the new title of ‘Surveyor’.

This will allow Players to plan their larger Builds as they expand, and will mitigate disputes over bordering Settlements. When multiple Beacons meet and Reserved Plots overlap, the Plots with the oldest claim have authority. For those who wish to disable this, the option will be accessible within the Beacon Control menu. For example, a typical use case here would be if you were looking to building a road network.

It’s a seemingly small change, but the new filter and search system within the game’s menus should make things a whole lot easier - from Crafting to going shopping for Ingredients, the ability to search for specific Items within the game’s various menus should come in very handy.

Of course, we’ve got all the usual fixes and quality of life updates in here too, and the full patch notes have all the details - I’ll link to those as soon as they’re final. Enjoy the new-look farming everyone, and please share your screenshots with us as always!
7 σχόλια Περισσότερα

16 Ιουλίου

The Harvest Era Comes to Boundless - Farming is Here!Greetings, Citizens

The day we’ve all been waiting for is here - the Harvest Era is upon us! This is by some distance our most significant single update to Boundless since release, and we couldn’t be more excited to share it with you all. Some of you will have been experimenting with the features in our public testing build, but for those who aren’t familiar with what the Harvest Era brings, let’s recap...

Farming

Farming is, on a very reduced level, about sowing and harvesting different types of Crop. Of course, there’s more to the system than fields of wheat, and the Boundless version of farming has some very cool and unique angles that we think you’ll enjoy. Some of the things you’ll be able to cultivate include;

 • Organic crops, including the classic Earthyams and Starberries, but also a set of new items. Some of these will grow from the ground, but others will grow from hanging vines, so think vertically when planning your farm!
 • Inorganic fuel crops. Combustion Fraction and Kindling Mass can be cultivated in underground setups, grown away from the sunlight of the surface. These subterranean farms will need to be planned very differently from overground farms.
 • Goo - when searching Gem or Lucent Exoworlds, players will be able to gather Kernels from Goo. These are then planted in, and will grow down from, a cave roof. Goo Pigments are harvested from these, If they have been planted in Gleam they'll even take on its colour. These are then used in Colour Sprays - a whole other system which we’ll discuss in a moment...

Of course, all this will need a new suite of tools, and the Harvest Era provides several new pieces of kit to try out. The Hand Tiller will become a constant companion above ground, preparing the soil for crops, and the two new Fertilisers will help increase the yield of said Crops.

There’s a lot more to farming than meets the eye - it’s easy to get started, as it’s simply a case of planting a seed and coming back later, but for those looking to optimise, there’s a lot more depth to be found. Locations will have to be carefully scouted out, and prepared for optimal performance. There are many modifiers in place which will affect the success and productivity of a farm, such as soil type, nearby vegetation, and proximity to water. The right combination of each of these will allow crops to grow faster and more abundantly, so green-fingered Citizens will have plenty of room for experimentation. There are also new Skills to build in farming, allowing characters to become specialists in this area of the game.

Irrigation is an important part of farming, whether that be water for above ground Crops, or Lava for some of the more exotic offerings. Now, what kind of a farming system will we have made without allowing you to plan for this? On that note, we’re very excited to unveil our next feature for this release...Placeable Liquids

For the first time in Boundless, players will be able to manipulate and place water and lava in their builds. This obviously ties closely into the farming system, but it doesn’t end there. We’re looking forward to seeing spectacular water features in city centres, aqueducts set up to funnel water between sources, and even fiendish lava traps around your builds. There are a lot of possibilities here, making this is a pretty major addition to the Boundless universe.

This involved us essentially redesigning how fluids behave in the game, so you’ll come across far more flowing rivers, underwater caves, and so on in the worlds now. Water and Lava are collected with a new Forge Boon, ‘Liquid Breaker’, and are then available to be redeployed by the player. Water can also now be turned to Ice, and Lava to Igneous Rock, with the ‘Solidifier’ Boon - that has big implications for exploration on dangerous worlds.

We’ve also introduced some brand new liquids to the game, with Primordial Resin and Petrolim available to be harvested and used in Crafting. These are used for Fertilisers, and can also be solidified into Amber and Bitumen respectively.

Of course, that system left unchecked could easily be open to griefing, so placing liquids is restricted to Beacons only, and only for those which have been in place for longer than one hour.

Painting

Let’s go into more detail about that Goo we mentioned earlier, and the Colour Sprays that can be obtained via them. Once you’ve grown your Goo, you’ll be able to harvest Goo Pigments from them. If growing in Stone or Sponge, these will have their original tint, but planting them in Gleam will see them take on the colour of that Gleam.

Once you have one or more Goo Pigments, head to the brand new machine, the Pigment Processor, to mix them into Colour Sprays. These will have their own colour, but can be mixed together to create a new tint - there’s plenty of room for experimentation there.

These are then applied to blocks of natural materials, such as Wood, Rock, or Brick. This is a great way to add a dash of flair to your builds, and with such a wide range of colours to choose from, it’s a big addition to the Building and Farming side of Boundless. Colour Sprays can also be added to yet another new machine, the Spray Tinter, to colour large batches of blocks at once. Of course, all these are both Craftable and able to be traded, so although creating them is a skilled art, even beginner citizens will be able to repaint their Builds.Lighting Rework

This one’s a little more technical, and those who want the full specs of what we’ve done will be able to find them in the release notes (on our official forum as always here and here) but essentially, we’ve reworked how material rendering works in the game. The upshot of this is that colours and textures will look a lot closer to their intended appearance, so some surfaces such as Glacier, Water, Metal, and Decorative Blocks will look extra cool now. It’s a great time to head out and explore the universe and see what spectacular sights await!

Naturally, we’ve also put out the usual wide range of bug fixes, quality of life changes, and general small tweaks - which can be found in the full release notes.

Thanks everyone, and enjoy the Harvest Era! Let us know how you get on, and be sure to share your best screenshots as you go!
15 σχόλια Περισσότερα

BOUNDLESS Harvest Era


This free update sees a bountiful crop of new features arrive in-game!

Ψηφιακή πολυτελής έκδοση


Boundless Digital Deluxe Edition includes:

 • Boundless
 • An exclusive in-game title
 • A 10% lifetime bonus to your total beacon plot balance - build bigger and better!
 • Boundless Original Soundtrack: Complete Edition – 200 tracks, over 12 hours playtime!
 • A Wood Coffer containing 500 Cubits to exchange in game
 • 30 days of Gleam Club membership
 • An exclusive weapon crafting recipe: The Golden Fist

Σχετικά με αυτό το παιχνίδιBoundless is a subscription free MMO maintained by optional in-app purchases.

In a Boundless universe of connected worlds, every player's choices will have an impact. Explorer? Builder? Hunter? Trader? Crafter? Make your own path.

Open portals to travel seamlessly between diverse planets as you expand your adventure across the universe. Watch the sun rise on a volcanic world before joining friends to prospect for precious resources on a desert planet.

Starting with your first humble campfire, will you live a nomadic life in the wild, or found a new settlement with your allies from which to grow your empire? Rally citizens to expand your city, competing to become the capital of your world and claiming the title of Viceroy.

Will you build a citadel, drive the economy, or craft masterpieces of technology? Join the hunt for exotic creatures, develop your homestead, or seek new horizons?

Shape your citizen, forge your destiny, and sculpt your world in this epic voxel sandbox MMO built on endless possibility.


Join the Great Transmigration and explore the Known Worlds of Boundless. Each world is full of unique inhabitants and resources, ripe for discovery. With your trusty Totem in hand and the ability to build Warp Conduits, you can pinpoint locations on other worlds and travel seamlessly between them. No waiting. No loading.


Discover and use materials to build your base. Craft Beacons and claim land as your own, protecting all your beloved items within it bounds from other Players and from sacrifice to the land. Use special tools to tweak and transform blocks into ever more interesting and unique structures. Your imagination is Boundless.


Master the art of crafting! Create weapons, tools, building materials, and a whole host of other technologies waiting to be discovered in the Known Worlds. Use advanced Crafting Machines to build ever more sophisticated items and further your potential. Forge your legacy.


Hunt down creatures of all shapes and sizes scattered throughout the Known Worlds. Each world has challenging creatures to discover, each requiring different strategies to best. Get ready to take them on!


Everything bought and sold in Boundless is generated by you, the players. Buy and sell items through player-owned shops, and compete with others to become the most successful trader on the planet... or maybe in the universe!


Harvest and cultivate the alien worlds you discover. Will you till the soil to harvest exotic crops? Or perhaps you’ll delve below ground to establish vast subterranean fuel farms? Maybe you’ll take advantage of innovative new Goo farming


Boundless is a sandbox MMORPG that enables player collaboration. You can choose to play solo, or join up with friends or players from all over the world. Explore, defeat dangerous creatures, gather rare resources and build a colony together.


Other Features
 • Colonise planets by yourself or join a settlement with others and grow your beacon into the capital of the world with the Prestige system
 • Craft hundreds of items including, building blocks, tools, weapons, food and many more
 • Spend your hard earned skill points in the Skill Tree and tailor your character to how you want to play the game
 • Complete Objectives, Feats and events to earn rewards and Experience Points to level up your character
 • Build and maintain a Portal between worlds for you and others to use
 • Trade items with others or set up a shop to sell and buy items while you’re off adventuring
 • Each world automatically regenerates areas that are not protected by a Beacon and returns it to its original layout, creating new and much needed resources for you to collect
 • Seamlessly travel to new worlds and discover different creatures, resources, block colours and user generated creations in an ever-changing universe

No Subscription Required
Explore a vast living, ever-changing and developing MMO universe with NO monthly subscription fee! Hunt, trade, craft, build an empire with friends and become Boundless. You can join the exclusive Gleam Club to further support the game and to get a few cosmetic perks and keep your beacons fuelled, but everything in the game is accessible without any additional in-game purchase.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows
Mac OS X
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • Απαιτείται επεξεργαστής και λειτουργικό σύστημα 64-bit
  • ΛΣ: Windows 7 64-bit or higher
  • Επεξεργαστής: Intel Core i3-530, 2.93 GHz or AMD Phenom II X4 945, 3.00 Ghz
  • Μνήμη: 4 GB RAM
  • Γραφικά: AMD Radeon R7 250 or Nvidia GeForce GTX 650
  • DirectX: Έκδοση 11
  • Δίκτυο: Ευρυζωνική σύνδεση διαδικτύου
  • Αποθήκευση: 5 GB διαθέσιμος χώρος
  • Επιπλέον σημειώσεις: 64-bit operating system & 8 Mbit internet connection is required
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ:
  • Απαιτείται επεξεργαστής και λειτουργικό σύστημα 64-bit
  • ΛΣ: Windows 10 64-bit
  • Επεξεργαστής: Intel Core i5-3470, 3,20 Ghz or AMD Ryzen 3 1200, 3.10 Ghz
  • Μνήμη: 8 GB RAM
  • Γραφικά: AMD Radeon RX 480, 4GB or Nvidia GeForce GTX 780, 3GB
  • DirectX: Έκδοση 11
  • Δίκτυο: Ευρυζωνική σύνδεση διαδικτύου
  • Αποθήκευση: 8 GB διαθέσιμος χώρος
  • Επιπλέον σημειώσεις: 64-bit operating system & 8 Mbit internet connection is required
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • Απαιτείται επεξεργαστής και λειτουργικό σύστημα 64-bit
  • ΛΣ: Mac OS X High Sierra 10.13
  • Επεξεργαστής: Intel Core i3-530, 2.93 GHz or equivalent
  • Μνήμη: 4 GB RAM
  • Γραφικά: Dedicated GPU
  • Δίκτυο: Ευρυζωνική σύνδεση διαδικτύου
  • Αποθήκευση: 5 GB διαθέσιμος χώρος
  • Επιπλέον σημειώσεις: OpenGL: 4.1 & 8 Mbit internet connection is required
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ:
  • Απαιτείται επεξεργαστής και λειτουργικό σύστημα 64-bit
  • ΛΣ: Mac OS X High Sierra 10.13
  • Επεξεργαστής: Intel Core i5-3470, 3,20 Ghz or equivalent
  • Μνήμη: 8 GB RAM
  • Γραφικά: Dedicated GPU
  • Δίκτυο: Ευρυζωνική σύνδεση διαδικτύου
  • Αποθήκευση: 8 GB διαθέσιμος χώρος
  • Επιπλέον σημειώσεις: OpenGL: 4.1 & 8 Mbit internet connection is required

Κριτικές πελατών

ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ


ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΓΛΩΣΣΑ


Εύρος ημερομηνιών
Για προβολή κριτικών εντός ενός εύρους ημερομηνιών, πατήστε και σύρετε μια επιλογή στο γράφημα ή πατήστε πάνω σε μια συγκεκριμένη μπάρα.

Εμφάνιση γραφήματοςΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΣ:
Εμφάνιση γραφήματος
 
Απόκρυψη γραφήματος
 
Φίλτρα
Αποκλεισμός άσχετης δραστηριότητας κριτικών
Δεν υπάρχουν περισσότερες κριτικές που να ταιριάζουν με τα παραπάνω φίλτρα
Ρυθμίστε τα παραπάνω φίλτρα για να δείτε άλλες κριτικές
Φόρτωση κριτικών...