The series that changed the history of arcade shoot’em ups is back with the crazed action of Overkill mode! Instill fear in your enemies with devastating attacks and earn the acclaimed title of Master Ace!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (275) - 86% trên 275 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg9, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Raiden IV: OverKill

 

Đánh giá

“Raiden IV: Overkill is far more evocative of shooters from the 1990s, and played properly – using a single credit per turn – it is an absolute thriller.”
★★★★☆ – The Guardian

“This is the definitive version of Raiden IV. If you’re a fan, there’s a lot to love here.”
4/5 – Hardcore Gamer

Ưu đãi đặc biệt


 • Special OST with a total of fantastic 27 music and Secret File PDF art-book will be placed in your Steam folder:
  ...\Steam\SteamApps\common\Raiden IV Overkill\Digital Extras\

Về trò chơi này

Overrun and OverKill enemies with the Legendary Roar of Thunder!

The series that changed the history of arcade shoot’em ups is back with the crazed action of Overkill mode! Master a variety of new weapons as swarms of enemy fighters try and put you down.

Everything from fan favorites, such as the Spread Shot and Vulcan Laser, will be available, as well as new weapons and items! Instill fear in your enemies with devastating attacks and earn the acclaimed title of Master Ace!

Game Modes

 • OverKill Mode - a brand-new mode with new mission stages and a revamped scoring system!
 • Additional Mode - Variation of Arcade Mode with 2 new stages
 • Score Attack Mode - High Score Mode for all stages including those from Overkill Mode
 • Arcade Mode - Arcade Mode that recreates the arcade experience with two difficulties: Light and Original
 • World Rankings - Ranking mode that will place you among players from all over the world in Overkill Mode, Additional Mode, and Arcade Mode.
 • Reply & Gallery - Watch Reply data and view items in the Gallery
 • ??? - A secret mode playable once you clear the game

Features

 • Challenging New Bosses and Stages - With new stages and never before seen bosses, experience the fast, blistering game play action that never gets old.
 • Items, Weapons, and More - Unlock and master a variety of weapons, including fan favorites such as the Spread Shot and Laser, and never before seen weapons and items!
 • Best Graphics to Date - The series has transitioned from its 2D roots to 3D, creating lush environments, devastating explosions and countless enemies, without a drop in frame-rate.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GeForce 6600 or better
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct Sound
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 / 8
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GeForce GT 640 or better
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct Sound

Thẩm định viên nói gì

16 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...