A boat racing game in the style of kart racing – easy to learn, but challenging to master.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (26) - 76% trên 26 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg03, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Aquadelic GT

 

Về trò chơi này

Aquadelic GT is a boat racing game in the style of a kart racer – easy to learn, but challenging to master. Enjoy piloting boats with stunning physics. Whilst one is stable in every situation another can be hard to control at speed. There are multiple paint-jobs for each boat, so you can choose one you like. It is also possible to control bigger vessels like yachts and cargo ships for relaxing leisure cruises. And one more thing... Use torpedoes, rockets, mines and even jumping frogs to smash your opponents.

As a member of the Aquadelic GT league you will fight to win cash prizes and the support of fans around the world, from the rivers of Russia and the ports of Greece to luxurious Caribbean islands. You'll have to beat rival racers to the finish, and it won't be easy as you're all armed to the teeth with shark torpedos, dragnets, balloon bombs and exploding frogs!

As your fame grows, you can land bigger and bigger sponsors – who will pay you even more money! You may be starting in a ramshackle old tub of a boat, but in no time at all you'll be able to buy a fancy speedboat, or a classy catamaran. Turn your newfound fame into money, and spend it to buy lavish new homes. Why live in an apartment in Russia when you could buy your own Caribbean mansion? Between races, you can move around the world looking for sponsors, giving taxi rides, helping out people in need, or even going for joyrides in seaplanes.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128 MB RAM, OpenGL Driver installed
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Video card must support OpenGL Shader Model 2.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7
  • Bộ xử lý: 2.5 GHz
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 256 MB RAM, OpenGL Driver installed
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Video card must support OpenGL Shader Model 2.

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...