Double Action is a free stylish multiplayer game about diving, flipping, and sliding your way into action movie mayhem.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (49) - 93% trên 49 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (10,052) - 92% trên 10,052 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg10, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Double Action: Boogaloo

Free to Play
 

Về trò chơi này

Double Action is a free stylish multiplayer game about diving, flipping, and sliding your way into action movie mayhem.

What's Double Action Like?


Imagine doing a backflip off some dude's face, then diving through a window, gold-plated pistols firing in slow motion. There's an explosion behind you and somebody's stolen your briefcase full of money.

Is that enough action for you? Multiply it by two for Double Action.

So, it's like a Micheal Bay movie?


Don't talk to me.

So, it's like a Freddie Wong movie?


Hell yeah! Now you're talking!

Are there weapons? I like weapons.


Yes. Yes you do.

 • The Sentinel 9* - A 9mm pistol
 • The Stallion .45* - A .45 caliber pistol
 • The Undertaker - A 9mm sub-machine gun
 • The Mac Daddy - A .45 caliber sub-machine gun
 • The Persuader - A combat shotgun
 • The Vindicator - A fully-automatic rifle
 • The Black Magic - A burst-fire rifle
 • Your Fists - They pack a mean punch
 • The High Explosive Grenade - For when all else fails

* Pistols also available in dual wield style.

This all sounds very stylish!


Style is good; we like style. Choose a style skill for specialized action:

 • Marksman - Improved gun handling and extra firearms damage
 • Athlete - Faster speed and better stunts
 • Bouncer - Deal more damage when brawling
 • Reflexes - Super-slow-motion and bullet time
 • Nitrophiliac - Extra grenades, more explosions

What's the objective?


Double Action is a no-holds-barred battle royale interspersed with objectives to survive checkpoints, capture the briefcase full of money, and hunt down the wanted criminal.

How much does it cost?


Don't be ridiculous, it wouldn't be very stylish if we charged you. Double Action is free, just download and play!

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.7 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 8.1
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 1.7 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

256 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...