Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition / 真・三國無双7 with 猛将伝 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Tích cực (14) - 100% trên 14 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg08, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition / 真・三國無双7 with 猛将伝 trên Steam để có thể chơi.

Mua DW8XLCE - SPECIAL COSTUME PACK 1 & SPECIAL WEAPON

 

Important Notice

This DLC is same as the one being sold for DYNASTY WARRIORS 8 Empires.
With DYNASTY WARRIORS 8 Xtreme Legends Complete Edition, you can play this DLC if you already purchase this DLC for DYNASTY WARRIORS 8 Empires.

Về nội dung này

A total of 9 costumes, including designs from "Romance of the Three Kingdoms 12" and "DYNASTY WARRIORS," will becomes available for selection under CHANGE OUTFIT.
In addition, you can obtain a new weapon "Thunderpeal Blade".

This set features costumes for the following:
Zhao Yun, Sun Shangxiang, Guan Yinping, Xingcai, Cao Cao, Zhou Yu, Lu Xun, Guan Yu, Zhang Fei.

To obtain the weapon, select FREE MODE -> OFFLINE PLAY -> OFFICER SETTINGS -> WEAPON OPTIONS -> OBTAIN DLC or by visiting the Blacksmith and selecting OBTAIN DLC within Ambition Mode.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
  • Bộ xử lý: Dual core CPU 2.4 GHz or better
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® 8600 or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Card âm thanh: Standard audio device
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
  • Bộ xử lý: Quad core CPU 2.8 GHz or better
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 460 or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Card âm thanh: Standard audio device

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...