ข่าวสาร แล็บ Steam
The world's first science-based photorealistic interactive 3D planetarium that models the entire Universe, using procedural generation for uncharted areas.
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นอย่างยิ่ง (1,301) - 96% จาก 1,301 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
11 มิ.ย. 2019
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

เกมระหว่างการพัฒนา

เข้าถึงก่อนใครและเริ่มเล่นได้ทันที มีส่วนร่วมกับเกมนี้ในขณะที่กำลังพัฒนา

หมายเหตุ: เกมระหว่างการพัฒนานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ได้ หากคุณไม่ตื่นเต้นกับการเล่นในช่วงสถานะปัจจุบันของเกมนี้ คุณควรจะรอเพื่อตัดสินใจในกรณีที่เกมมีความคืบหน้าในการพัฒนาเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการจะบอก:

เหตุใดจึงเป็นช่วงระหว่างการพัฒนา?

“Releasing into Early Access will allow us to greatly accelerate development. It is our goal to use Early Access funds to hire additional development staff (especially programmers) to allow more work to get done in less time.

The feedback we get from Early Access testers will help us find bugs and issues, and continue to improve performance and features. The wide range of hardware setups that Early Access testers will have will help make sure that the engine performs properly on as many hardware configurations as possible. User feedback will also be extremely valuable in guiding the development of future gameplay features and improving the overall user experience.”

เกมนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานานเท่าไรโดยประมาณ?

“Our goal is to leave Early Access and release a complete product within 1-2 years.”

เวอร์ชันเต็มได้ถูกวางแผนไว้ให้แตกต่างจากเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาอย่างไร?

“The full version is planned to have a more complete set of features, such as:
 • An expanded and refined graphics engine (e.g. 3D water and clouds, vegetation, shadows, etc.)
 • Completed Flight Simulator gameplay (e.g. spaceship physics, navigation, autopilot, etc.)
 • Updated Planetarium (more tools and features, updates of astronomical catalogs, support of the full GAIA star catalog)

สถานะปัจจุบันของเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาเป็นอย่างไร?

“SpaceEngine has two parts: the Planetarium, and the Flight Simulator. The Planetarium is already fully functional, and is described in the "About This" section.

The Flight Simulator is in development: it currently allows flying spacecraft with Newtonian physics, including a basic aerodynamic model for atmospheric flight. Some ships have warp drives for faster-than-light travel, and custom models can be imported and configured by the end user (good for modders). The Flight Simulator will be further developed to add better flight mechanics, more autopilot features, and gameplay features.”

เกมจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในระหว่างและหลังจากช่วงระหว่างการพัฒนา?

“There will probably be a modest price increase during and/or after Early Access, but no firm decision has been made yet.”

คุณกำลังวางแผนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนาของคุณอย่างไร?

“The feedback we get from Early Access testers will help us find bugs and issues, and continue to improve performance and features. User feedback will also be extremely valuable in guiding the development of future gameplay features and improving the overall user experience.

Additionally, SpaceEngine has a wide range of modding abilities. You can find and install mods in the Workshop (will be launched soon), and propose your own mod ideas in the discussion forum. High-quality mods could be integrated into the game, with their authors being rewarded in some way.

Community feedback is helpful in guiding development. Join the SpaceEngine community on the official forum, the Steam group, in our Discord server, or in the Steam Discussion forum.”
อ่านเพิ่มเติม
ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

รองรับ VR

ซื้อ SpaceEngine

 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (10)

4 กรกฎาคม

Update 0.990.36.1665

Todays update - build 1665 - is in the beta branch (UPDATE: it is in public branch now). Read more about it in the blog-post.

Build 0.990.36.1665 (beta)
- Some fixes in catalogs
- Multithreaded saving of screenshot (no lag on saving to png)
- Multithreaded saving of video frame images
- Updated video saving tool:
-- Option for automatically run a script simultaneously with start of video capture
-- Video capture is stopping automatically once script is complete
-- Options to minimize or close SpaceEngine once script is complete
- Planet emission textures are stored with color textures in the same array to save video memory
- Planet thermal textures are stored with hight textures in the same array to save video memory [experimental]
- Reduced tiling of some terrain textures
- Fixed bug with non-saving of database file of user names and descriptions
- Fixed bug with change of planet atmosphere color after restart
- Improved appearance of red giants
- Improved color variety of planet atmospheres [experimental]
- In HDR photo mode, aurora faded out with distance to not spoil appearance of a planet from space [experimental]
- Fixed dry lacustrine planets
- Fixed missing terraced mountains
- Released new version of the CubeMap tool - 1.15
15 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

28 มิถุนายน

Update 0.990.35.1660

Todays update - build 1660, it is merged with previous beta build 1655.

Build 0.990.35.1660
- Automatic saturation of stellar illumination
- Fixed star corona color bug
- Fixed toggle of the fullscreen mode when "Configure codec" is pressed in the video capture dialog
- VR/3D mode can be toggled by a hotkey / in the main menu
- In VR help about VR controller buttons bindings is displayed on the main menu background (Oculus and Vive, text is in English)
- In VR Solar system browser automatically hides itself after clicking "fly to" button
- In main menu script, buttons, labels and edit can have internal name; if not specified, data from the Text field is used
- Option to make planet hidden by default in the sc file - visible false
- Changed atmosphere model/color assignment rules
- Some fixes in catalogs
- Fixed bug with clusters/nebulae particles always rendered even if clusters/nebulae were disabled
- Reduced star particle wobbling effect of a very distant catalog stars
- Increased lens flare visibility range for very bright star systems
- Changed location preview file name generation method

Build 0.990.35.1655
- Fixed huge lag at startup and on switching graphics quality presets
- Limited paste text buffer size
- Some fixes in catalogs
- Updated exoplanet catalog to June 21, 2019 (Teegarden's star and other updates)
- Fixed abrupt scarps on terrestrial planets
- Fixed high-frequency "penitentes" on icy worlds
- Fixed depth of rayed craters
- Added timeout to the loading screen to prevent getting stuck on it for too long of a time
- Adjusted coefficients in the mass-radius equation for more a precise result [pending for 0.991]
- Updated localizations
- Fixed procedural galaxy/quasar seed change bug
- Disabled loading indicator in VR
- Fixed broken export of planet textures after landing on a planet
6 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม
ดูการสนทนาทั้งหมด

รายงานจุดบกพร่องและฝากข้อเสนอแนะสำหรับเกมนี้บนกระดานสนทนา

เกี่ยวกับเกมนี้

SpaceEngine is a 1:1 scale science-based Universe simulator, featuring billions upon billions of galaxies, nebulae, stars, and planets, all shown at their full real-world scale. Explore Earth and our neighboring worlds in the Solar System, orbit a black hole in a galaxy billions of light-years away, or visit anything in between seamlessly, with no transitions.All of time and space are yours to explore – cruise between the stars at a million times the speed of light, and accelerate time to watch the orbital motions of a thousand worlds play out before your eyes. Every planet you encounter in your journey will feature procedural 3D terrain with detailed textures. Everything you see in the sky – stars and galaxies, planets and moons, asteroids and comets, black holes and neutron stars, star clusters and nebulae – are yours to explore at the press of a button.Spacecraft with Newtonian physics and pilot-assist autopilot features (in early development but fully usable) are yours to fly anywhere in the universe in the Flight Simulator mode. SpaceEngine is also very friendly for creators of mods and add-ons – create your own planets, star systems, even galaxies, import your own spacecraft models, create custom GUI skins, and more, all easily sharable with others.

With SpaceEngine, the possibilities are limitless.SpaceEngine Planetarium capabilities:

 • Astronomy
  All types of celestial objects are represented: galaxies, nebulae, stars and star clusters, planets and moons, comets and asteroids. Known celestial objects are represented using data from catalogs: galaxies (NGC/IC), stars (HIPPARCOS), star clusters, nebulae, and planets (Solar System and known extrasolar planets). Regions of space not yet cataloged feature procedurally generated objects: galaxies, stars, star clusters, nebulae, and planetary systems.
 • Controls
  You are free to move around the universe – travel seamlessly between any object and any distance, from surface to orbit to interstellar and intergalactic space. Moving through space is as easy as "click and go", as well as game-style free flight using the WASD keys or a gamepad. Also, time travel is possible: you can accelerate, decelerate, or reverse the flow of time, and jump to a specified date. Detailed interactive tutorials will familiarize you with the controls.
 • Graphics
  Volumetric 3D models of galaxies and nebulae with interstellar dust clouds, and 3D landscapes on planets and stars. For many Solar System bodies, actual data from space probes is used, with huge, high-resolution texture packs available as free DLC. For unmapped and procedural planets, the surface is generated procedurally using your computer's GPU. Other features include realistic atmospheric scattering, eclipse shadows, animated auroras and comet tails, and physically-based light warping near black holes and neutron stars, with animated accretion disks and jets. • Physics
  Realistic and physically-based generation of procedural objects (galaxies, star systems, planets) and their physical properties (mass, radius, temperature, atmospheric parameters, etc). The orbital motion of planets, moons, and stars in multiple-star systems are accurately calculated and displayed. Realistic space ship design concepts and physics: orbital motion, atmospheric flight model, and Alcubierre warp drive physics.
 • Virtual reality
  SpaceEngine supports HTC Vive, Oculus Rift (via native library), and Windows Mixed Reality (via Steam VR). Support of VR controllers is partial: you can select objects with one controller and move around with the other one. Please note that VR support is still a work in progress, and new users should become familiar with the program in 2D before trying to use VR.
 • Sound
  Original background music tracks made by many authors, with context-sensitive playback. Sound effects for planetary environments and space ships are in development.
 • Tools
  Built-in tutorials will help you start using the Planetarium. Search for celestial objects by name and search for the nearest star systems. Browse the cosmos using a scalable Universe map and planetary system chart. Saving, exporting, and importing of locations is supported, which can easily be shared between users. The program keeps an automatic journal of objects you have recently visited. Learn every detail about the objects you find using the built-in “Wiki” info system, with additional hand-written descriptions of many known objects. Display the orbital paths of celestial objects, labels and markers, constellations, and other informational tools.
 • Multi-language support
  Currently SpaceEngine is available in English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Finnish, Swedish, Croatian, Czech, Polish, Russian, and Catalan languages. Many new localizations are under development. Only localizations which are 100% complete are displayed on the Steam store page, but you can enable others in-game.
 • Modding
  SpaceEngine supports creating and importing user add-ons: catalogs, models and textures for deep space objects, planets, and space ships. Spacecraft models, representing both real and fictional designs – including from popular sci-fi franchises – are commonly imported and shared by the community, both here on Steam and on the official SpaceEngine forum.

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7
  • หน่วยประมวลผล: Intel Pentium G3240 or AMD FX-4100
  • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
  • กราฟิกส์: GeForce GTX 950 or Radeon HD 8760
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 4 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: VRAM (dedicated video memory) is very important for SpaceEngine - 2 GB is enough to run the program comfortably on lower settings.
  แนะนำ:
  • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 10
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-4430 or AMD FX-8350
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิกส์: GeForce GTX 970 or Radeon R9 290
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 50 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: VRAM (dedicated video memory) is very important for SpaceEngine - 4 GB are required to run the program with all features enabled and at good settings.

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 28 รายได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ

ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
กำลังละเว้นกิจกรรมบทวิจารณ์นอกเรื่อง
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...