Rising Judo Star Gushiken Takahiro was two weeks away from the match that would make or break his career -- a championship match where the winner is then signed up to be a young national athlete for Japan. He was very determined to win, in order to fulfill his dreams of finally representing his country for a sport he loves so much.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (20) - 100% trên 20 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (5,364) - 78% trên 5,364 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg07, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

This game includes nudity and explicit sexual dialog.

Mua Sakura Spirit

 

Về trò chơi này

日本版は製作中! 英語声音は有りかもしれない、 サークルに相談中です。

Rising Judo Star Gushiken Takahiro was two weeks away from the match that would make or break his career -- a championship match where the winner is then signed up to be a young national athlete for Japan. He was very determined to win, in order to fulfill his dreams of finally representing his country for a sport he loves so much.

He's prepared and ready, but that doesn’t stop him from being nervous about his upcoming battle. At the suggestion of his friends and classmates, he goes to a shrine that is rumoured to grant any wish or prayer. He pours all the coins from his already full coin bank into the offering box and says his prayer. After praying, he becomes dizzy and nauseous and eventually faints. When he wakes up, he finds himself in an ancient, unfamiliar place.

While searching for a way back to his village, he stumbles upon two girl wielding swords chasing after two… foxgirls? He questions his brain at first, but then follows them, only to be caught up in their shenanigans as well.

Who are these girls, and are they involved in Takahiro’s arrival to this new world? Will he get back to his own world and timeline in time for his match? Or will he be stuck there forever?

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung gợi dục hoặc khiêu gợi, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz Pentium 4
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1280 x 720
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.6
  • Bộ xử lý: Any 64 bit processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1280 x 720
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 1.2 GHz Pentium 4
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1280 x 720
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

537 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...