Officially licensed version of the “Mensa Select” award-winning board game! The Laser Game Khet 2.0: Mind blowing laser fun for players ages 9-99. Using simple rules that can be learned in minutes players alternate turns moving Egyptian themed mirrored pieces, after which they fire their laser with the goal of blasting their opponents...
Đánh giá chung:
Rất tích cực (83) - 92% trên 83 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg10, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Khet 2.0

Mua Khet 2.0 - 2 Pack

 

Về trò chơi này

Officially licensed version of the “Mensa Select” award-winning board game!

The Laser Game Khet 2.0: Mind blowing laser fun for players ages 9-99. Using simple rules that can be learned in minutes players alternate turns moving Egyptian themed mirrored pieces, after which they fire their laser with the goal of blasting their opponents Pharaoh to win the game!

Buy it once, play it on PC, Mac, & Linux!

Features:
 • Play locally or online.
 • Play against the computer – AI with five difficulty levels.
 • Includes “hot-seat”/”pass-n-play” mode for multiplayer using only one computer.
 • Full 3D with camera-control
 • Full controller and “Steam Big Picture” support
 • Switch seamlessly between playing with mouse/keyboard and gamepad.
 • Friggin’ lasers!
 • Elo Ratings for online games – ranked on a Steam Leaderboard
 • Steam Trading Cards, Badges, Backgrounds & Emoticons
 • Dozens of Steam Stats & Achievements.
 • The Khet board game is a winner of many awards including “Mensa Select”, “Popular Science: Best of 2011 Toy Fair”, and was a Toy Association “Toy of the Year Finalist”.
 • Steam version has no added DRM and can run everything except the online play & Steam-specific bonuses (Steam Achievements, Steam Leaderboards, etc.), without any internet connection and/or without Steam installed.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or better
  • Bộ xử lý: 1 gHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1+ w/ GL_ARB_framebuffer_object
  • Lưu trữ: 333 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP or better
  • Bộ xử lý: 2 gHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3+
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 333 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mountain Lion 10.8.5
  • Bộ xử lý: 1 gHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1+ w/ GL_ARB_framebuffer_object
  • Lưu trữ: 333 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Yosemite 10.10
  • Bộ xử lý: 2 gHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3+
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 333 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: glibc 2.15+, 32/64-bit
  • Bộ xử lý: 1 gHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1+ w/ GL_ARB_framebuffer_object
  • Lưu trữ: 333 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: glibc 2.15+, 32/64-bit, S3TC texture support
  • Bộ xử lý: 2 gHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3+
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 333 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

12 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...