Birds murdered your Pa! His final wishes are for vengeance. Take your Pa's rifle and kill as many birds as you can to avenge his death. Battle a variety of enemies and bosses on your quest to kill the bird that murdered your Pa.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (240) - 90% trên 240 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg02, 2011
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Bird Assassin

 

Đánh giá

“shockingly it’s a lot of fun”
Indie Gamer Chick

“would recommend Bird Assassin to everyone except PETA board members”
Horrible Night

Về trò chơi này

Birds murdered your Pa! His final wishes are for vengeance. Take your Pa's rifle and kill as many birds as you can to avenge his death. Battle a variety of enemies and bosses on your quest to kill the bird that murdered your Pa.

Game Features:
 • 3 levels of difficulty (Easy, Normal, and Hard)
 • Boss levels and more!
 • Player Upgrades (purchase weapons and gear)
 • Save game progress

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7
  • Bộ xử lý: 2.4 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

25 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...