Heileen 3 continues the story from the end of the second game and takes place in the Caribbean islands. Traveling side by side with Morgan the pirate, Heileen will search for her missing friends, hoping to reunite with all of them. But that's only the beginning, because the story continues!
Đánh giá chung:
Tích cực (23) - 82% trên 23 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg12, 2012
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Heileen 3: New Horizons

Mua Heileen 3: New Horizons Deluxe Edition

Gói chứa trò chơi này

Mua Heileen Bundle

Bao gồm 4 vật phẩm: Heileen 1: Sail Away, Heileen 2: The Hands Of Fate, Heileen 3 Bonus Content, Heileen 3: New Horizons

 

Về trò chơi này

Heileen 3 continues the story from the end of the second game and takes place in the Caribbean islands. Traveling side by side with Morgan the pirate, Heileen will search for her missing friends, hoping to reunite with all of them.

But that's only the beginning, because the story continues! You'll have a fixed amount of in-game time to unlock a romance or a profession ending! Do you have what it takes to make it?

The game plays like a raising/dating sim, in which you can learn several different skills and unlock advanced activities.

The Virtues/Sins system of the second game is present as well, making every decision you take in the game shape Heileen's personality.

GAME FEATURES


 • Featuring a story much longer than the previous two titles combined together!
 • Four male romances: Morgan, John, Jonathan and the new face Sebastian
 • Four female romances: Marie, Lora, Ebele and the irascible Juliet!
 • Dating sim gameplay, with lots of unique skills to learn and "level up"
 • 14 different profession endings to unlock based on your skills and virtues/sins
 • Get the bonus content version with OST, wallpapers, chibi, and more

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL compatible card
  • Lưu trữ: 80 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS 10.4
  • Bộ xử lý: 1Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 80 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 1 Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 80 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...