Cakewalk Loop Manager is the easiest way for STEAM users to install and utilize loop content inside of Cakewalk SONAR Home Studio, Professional, and Platinum.
Đánh giá chung:
Tích cực (22) - 90% trên 22 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
17 Thg06, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Theo yêu cầu từ nhà phát hành, Cakewalk Loop Manager không còn đăng trên trang cửa hàng Steam cũng như không thể tìm thấy trong mục tìm kiếm.

Sử dụng Cakewalk Loop Manager

Free To Play
 

Về phần mềm này

Cakewalk Loop Manager is the easiest way for STEAM users to install and utilize premium loop content inside of Cakewalk SONAR Home Studio, SONAR Professional & Platinum. All content is conveniently delivered into STEAM's Cakewalk Content Library.

Cakewalk Loop Manager is free to use for all STEAM users and includes 150MB of royalty free demo content. - with more to come.

Additional premium content is available via DLC.

FREE TO PLAY CONTENT


Bundled loop content is provided by our premium loop vendors.

Users can purchase complete Loopmasters or The Loop Loft titles though STEAM.

About Loopmasters

Loopmasters officially launched early in 2003 with the aim of producing flexible sample libraries for producers and musicians who required top quality playing from seasoned professionals to integrate into and inspire their music. Their challenge is to provide you with the best samples and music software that money can buy - so far so good!

About The Loop Loft

The Loop Loft offers a range of loop collections for drums, percussion, guitar, bass, saxophone, and more. Its productions are recorded using only real musicians, not machines. “We don’t use samplers. We don’t program beats. We just record the best musicians in the world to bring you loops that feel and sound human. The way they should be.”

About ASoundEffect

ASoundEffect is home to a huge, curated collection of sound effects – hand-picked from some of the best sound creators in the world

About SoundtRec

Boston is home to a thriving community of renowned and up-and-coming musical professionals. SoundtRec Boston is here to take your musical vision to the next level — providing you with New England’s best and finest musicians to produce and deliver any style & genre to meet your projects’ demands.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: A Digital Audio Workstation that supports REX/WAV/MIDI files.
  Khuyến nghị:
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...