The steepest slopes, thrilling stunts and dangerous action provide a most excellent skiing experience. At an altitude of 2000 metres, far away from civilization, in a battle between you and nature.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (34) - 76% trên 34 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg08, 2007
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua FreakOut: Extreme Freeride

 

Về trò chơi này

The steepest slopes, thrilling stunts and dangerous action provide a most excellent skiing experience. At an altitude of 2000 metres, far away from civilization, in a battle between you and nature. Who rides the craziest track, where does the next jump lead to; speed, tricks or staying upright - Only those who are willing to push their own boundaries will experience the ultimate adrenaline rush!

For the first time the player gets the opportunity to go off-piste with his skiers without being cramped by unrealistic barriers. Stylish jumps, no rules, extreme speed, off-piste, crazy stunts – that’s in! No barriers to prevent the player from feeling the real freedom of fresh powder snow while screaming down mountainsides with only their nerve to hold them back.

Key Features

 • 4 mountains in different landscapes
 • Race and jump missions at every mountain
 • Additional „Special Events“ at every mountain where the player can gain extra points and special prizes
 • 16 different jumps
 • Upgrade your skier with over 30 different pieces of equipment to utilize

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows ME / Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 1.8 GHz or better
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9 compatible graphics card 64MB+
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows ME / Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 2.4 GHz or better
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9 compatible graphics card 128MB+

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...